1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Konkursu nolikumi

Izludināts atklāts konkurss uz vakanto Ciblas PII vadītāja amatu

Otrdiena, 17 jūlijs 2018 05:55

Ciblas novada pašvaldība izsludina

atklātu konkursu uz vakanto

Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu.

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Ciblas pirmskolas izglītības iestādes (PII) vadītāja amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu.

Pieteikšanās termiņš līdz 2018. gada 16. jūlija plkst.15.00.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Ciblas novada pašvaldība, adrese-Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ciblas novada pašvaldības kancelejā: Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu”.

Iepirkumi saskaņa ar PIL 8.¹ pantu

2013.gadā izsludinātie iepirkumi
 

1.CNP2013/01 Rotaļu laukuma aprīkošana pirmskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Blontu ciemā- termiņš 15.04.2013 plkst.10.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA Z Company par summu 4366.00 LVL bez PVN.

2.CNP2013/02 Rotaļu laukuma aprīkošana pirmskolas vecuma bērnu aktivitāšu organizēšanai Ciblā- termiņš 15.04.2013 plkst.11.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA Z Company par summu 5164.00 LVL bez PVN.

3.CNP2013/04 Daudzdzīvokļu mājas "Aronijas" jumta remonta darbi Pušmucovas ciemā- termiņš 03.06.2013 plkst.15.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA JUMTA SEGUMU CENTRS par summu 9853.07 LVL bez PVN.

4.CNP2013/05 Apvidus automašīnas iegāde Ciblas novada pašvaldībai- termiņš 08.07.2013 plkst.10.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Raitim Ozoliņam par summu 4500.00 LVL.

5.CNP2013/06 Jumta seguma nomaiņa īpašumam "Vecmuiža" Ciblas ciemā- termiņš 23.09.2013 plkst.15.00

REZULTĀTS: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA JUMTA SEGUMU CENTRS par summu 22781.02 LVL bez PVN.

Afiša

17.07.2018 16.00 Pudmales volejbola turnīrs (Lucmuiža)

18.07.2018 19.00 Strītbola turnīrs. (Cibla)

15-21. jūlijs Ciblas novada svētki 2018

19.07.2018 Veselības diena "Esi sportisks" (Ciblā)

21.07.2018 13.00 Ciblas novada kauss 2018 (Pušmucovā)

21.07.2018 19.00 Ciblas novada'svētku noslēguma koncerts (Blontu TN)

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs
 • Reklāmkarogs

150x75

Latgales radio logo2

 • Reklāmkarogs

LPR_logo