1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Darba un kultūras centrs Līdumnieki

DKC „Līdumnieki” saņem atbalstu kultūras projekta īstenošanai

Otrdiena, 23 jūlijs 2019 03:01

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, turpinot aktivitātes Ciblas novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanā un saglabāšanā, piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajā Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017” projektu konkursā.
 

Lasīt tālāk...

Satikām meistarus Līdumniekos

Otrdiena, 23 jūlijs 2019 03:01

1. aprīlī Līdumniekos norisinājās pasākums „Satiec savu meistaru! 2017”, ko organizēLatvijas Nacionālais kultūras centrs. Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” jau otro reizi iesaistījās šajā pasākumā. Par to vairāk stāsta Dagnija Sadovska, biedrības projektu asistente.
Mūsu biedrība Latvijas Nacionālajam kultūras centram piedāvāja programmu ar ļoti daudziem sava amata meistariem, bet oficiāli tik apstiprinātas četras aktivitātes: aušana (meistares Gunta Lavrinoviča, Anita Jarmoliča, Lidija Protasova), adīšana (Laila Jarmoliča), kalšana un pūšamo mūzikas instrumentu spēle. Tomēr iesaistījās arī citi biedrības aicināti meistari. Rezultātā programma izvērtās ļoti plaša.

Lasīt tālāk...

Biedrība “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”

Otrdiena, 23 jūlijs 2019 03:01

Biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki" dibināta 2011. gadā. Tā darbojas Līdumniekos, Ciblas novadā, bijušā kultūras nama telpās, kas renovētas, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu LEADER līdzekļus (iegādāti būvmateriāli) un ieguldot biedrības biedru un atbalstītāju darbu.

Sabiedrībai centrā pieejami dažādi kultūras, sporta un ģimenēm saistoši pasākumi. Te ierīkotas aušanas un kalēja darbnīcas, kur strādā vietējie meistari. Centra telpās tiek organizētas tematiskās darbnīcas un apmācības, piesaistot Latvijas amatniekus un meistarus. Tiek organizēti koncerti, teātra izrādes, kino seansi, kurus apmeklē ne tikai vietējie, bet arī tuvāko novadu cilvēki. Biedrība līdzdarbojas un atbalsta jaunsargu un jauniešu nometnes. Īstenota sadarbība ar Ciblas novada pašvaldību kultūras un tūrismā jomā. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru – darba vietu nodrošināšana skolēniem, jauniešiem, noteiktām personu grupām un personām ar īpašām vajadzībām. Īstenota sadarbība arī ar Valsts probācijas dienestu, nodarbinot tā klientus sabiedriskos darbos.
  BIEDRĪBAS PIEDĀVĀJUMS:
     -     Radošā zāle „Mazā kamīnzāle”, izstāžu telpa, konferenču zāle (līdz 20 cilvēki);
     -     Saieta telpa „Lielā kamīnzāle” (līdz 30 cilvēki):
     -     Lielā zāle pasākumu, svinību rīkošanai (līdz 150 cilvēki);
     -     Tautas mūzikas instrumentu apguve, skaņas un mūzikas ierakstu nodrošināšana;
     -     Tematiskās izstādes;
     -     Bērnu un jauniešu spēļu laukums;
     -     Galda spēles: šahs, erudītu spēļu komplekti, galda teniss, novuss.
 
 
 
DARBNĪCAS:
-     Aušanas - adīšanas darbnīca:
     darbošanās un amata apguve pie ratiņa, stellēm, adīšana ar un bez adatām, meistares demonstrē un iepazīstina ar gataviem rokdarbiem, kas darināti dažādās tehnikās (adītas zeķes, cimdi, šalles, cepures), ir iespēja apskatīt un iegādāties meistaru darbus;
 
 
  -     Kalēja darbnīca „Kaļve”:
   darbnīca ierīkota vienīgajā no muižas laikiem palikušajā mūra ēkā, tai ir sava atdzimšanas vēsture. Piedāvājam patstāvīgu darbošanos un amata iepazīšanu.Kalēja darbnīca ir aprīkota apmācību veikšanai un arī individuālam darbam. Pieņem pasūtījumus.
 
-     Saldumu darbnīca „Konfekšu darbnīca”:
     Profesionāla konditore, mājražotāja Ināra Miezīte no „Grunduļu” saimniecības specializējas konfekšu izgatavošanā, ar prieku demonstrē konfekšu tapšanas noslēpumus. Piedāvājumā – konfekšu komplekti īpašām dāvanām!
 
     -     Tautas mūzikas instrumentu apguve:
     Etnogrāfiskās dziedāšanas izkopšana, tautas mūzikas instrumentu spēlēšana ar novada folkloras kopām, dziedošām ģimenēm un Valdi Nagli, daudzu dziesmu un mūzikas autoru.
 
Biedrībai „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” 13.06.2011. piešķirts sabiedriskā labuma statuss (Nr. 8.14-6/41578).
 
Latviska vide – Dzīves mirkļi mūzikā, mākslā –
Iedvesma mērķiem ikdienai un darbiem!
Pateicamies apmeklētājiem un atbalstītājiem, veidojot labāku pasauli!
 
Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” VNR 40008176975
„Kaktiņi”, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas novads, LV 5719
Banka A/S SWEDBANK, Konta Nr. LV86HABA0551030831374

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” ir īstenojusi projektu

Otrdiena, 23 jūlijs 2019 03:01

biedr projekti

Biedrība „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” informē, ka laika posmā no 01.03.2015. līdz 01.06.2015., tika iesniegts un īstenots projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskāsvides un tradīciju saglabāšana”.

Biedrība īstenojusi projektu Nr.14-01-LL33-L413201-000002 „Skaņas un mūzikas aparatūras iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai biedrībai „Darba un kultūras centrs Līdumnieki””.

          Kopējais projekta finansējums ir EUR 8104.05. Sakarā ar to, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss, projekta finansējums 100% apmērā tika nodrošināts no ES līdzekļiem

biedriba lidumnieki

 

Biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki” valdes priekšsēdētājs Igors Zabiļevskis

Afiša

Kapusvētki 2019. gadā

Ciblas novada ģērbonis

Ciblas novada gerbonis bez malam 175

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs
  • Reklāmkarogs

LPR_logo