Pušmucovā atklāts bērnu rotaļu laukums

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 28 novembris 2018 10:25

Drukāt
Veiksmīgi noslēdzies projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā”.
Šodien, 7. jūlijā, skanot mūzikai un apsveikuma runām, svinīgi tika atklāts jaunais bērnu rotaļu laukums Pušmucovas ciemā. Tas atrodas starp daudzdzīvokļu mājām Mežmalas ielā, ir ērti pieejams. Spriežot pēc atklāšanas laikā valdošās sajūsmas, tā būs iecienīta bērnu atpūtas vieta.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.
Par īpašu noskaņu laukuma atklāšanā parūpējās Pušmucovas pagasta pārvalde, gādājot nelielu cienastu bērniem – sulu un saldumus, un Pušmucovas Tautas nams, nodrošinot muzikālo fonu. Ļoti labi atklāšanā jutās Pepija (Elvīra Rimicāne), kas kopā ar bērniem iemēģināja visas rotaļlaukuma konstrukcijas: šūpoles, rotaļu mājiņu, atsperšūpoles, smilškasti, balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem, rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli.
Atklāšanas ceremonijā bija arī salūts! Gaisā pacēlās daudzi jo daudzi ziepju burbuļi.
Pasūtot konstrukcijas, ir domāts gan par mazuļiem, kuri tik tikko sāk spert pirmos soļus, gan par tīņiem, kam gribas kādas asākas izjūtas. Laukums noderēs arī sportisku iemaņu izkopšanai – lielākie puiši labprāt kavējās pie dinozaura, uz kura ierīkots basketbola grozs.
Ir jauki, ka laukuma malās izvietoti ērti soli ar atzveltnēm, kur bērnu rotaļu laikā var pasēdēt vecāki un vecvecāki.
Konstrukcijas ir gatavojis uzņēmums no Jēkabpils – SIA „MK dizains”. Tā darbinieki, vairākas lietainas dienas strādāja, uzstādot konstrukcijas. Pirms tam pašvaldības komunālā dienesta vīri nolīdzināja laukumu (pirms tam tika nojaukta veca māja), saveda smiltis.
Līdz šim Pušmucovas ciematā, kur dzīvo daudzas ģimenes ar bērniem, nebija rotaļu laukuma.
Pašvaldības īstenotā LEADER projekta Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003 Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā” attiecināmās izmaksas ir 14759,58 eiro, Eiropas Savienības finansējums projektam ir 13283,60 eiro apmērā.
Projekts tiek īstenots, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projekta vadītāja – Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja.
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste