Sentēvu muzicēšanas tradīcija tiek nodota jaunajai paaudzei

Trešdiena, 11 oktobris 2017 11:04

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 oktobris 2017 11:08

Drukāt

Septembrī Pušmucovā notika tradicionālie tautas muzikantu – vecmeistaru svētki. Uz Tautas nama skatuves kāpa 55 muzikanti no tuvām un tālām malām. Tuvākie – no Latgales pilsētām un novadiem, tālākie no Mazsalacas, Rīgas, Igaunijas un Lietuvas.

Tautas muzikantu saieti Pušmucovas Tautas namā notiek kopš 2003. gada. Meistari labprāt brauc uz Pušmucovu, lai šajos svētkos satiktu draugus un kopā muzicētu. Daudzi no pirmajiem saietu dalībniekiem spēlē jau citā saulē, bet viņu vietā nāk jauni. Liels prieks allaž ir muzikantu saietos satikt jauniešus. Piemēram, šogad no Igaunijas dienvidaustrumu pilsētas Polvas bija atbraukušas izcilā igauņu muzikanta Heino Tartes audzēknes Kristine Semme un Johanna Johansone (viņām ir tikai 14 un 15 gadi, bet viņas braši uz skanīgi muzicē uz harmonikām un dzied senas  igauņu tautasdziesmas).

Svētki tiek rīkoti ar galveno mērķis – saglabāt tradicionālo tautas muzicēšanu, kāda bija izkopta arī Latgalē. Muzikanti spēlēja večerinkās un kāzās. Svētku rīkotāja Iveta Dukaļska, Tautas muzikantu biedrības vadītāja, atzīst, ka vecmeistari it kā nav iederīgi Tautas namos, bet tā kā večerinkas lauku sētās vairs nenotiek, šī tradīcija tiek pārnesta uz kultūras namiem.

 

Zvirgzdeniete Valentīna Ruciņa stāsta par to, kā savulaik viņas vecāki ik sestdienu brauca spēlēt kāzas, un šīs tautas dziesmiņas, kas nu skan muzikantu saietos, viņai zināmas kopš bērnības. Un tagad, kad Valentīnas mazmeita mācās jau Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Valentīna arī viņu mudina apgūt seno muzicēšanu, lai ģimene pārmantotu sentēvu tradīciju.

Kazimiras Blažavičus uz svētkiem Pušmucovā ieradās ar diviem saviem draugiem muzikantiem no Ignalinas Lietuvā. Viņš TV intervijā stāsta: – Mēs visi dzīvojam savu darba mūžu, bet mūzika mums visiem ir hobijs. Spēlējam sev un citiem par prieku. Svarīgi, ka cilvēki nesēž mājās, brauc parādīt sevi un citus šādos saietos. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo sentēvu tradīcijas dzīvo, un tās jānodod nākamajām paaudzēm.

Svētku rīkošanai tiek piesaistīti Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļi, kas tiek piešķirti projektam „XIV Tautas muzikantu saiets”. Tāpat pasākumu vienmēr atbalsta Ciblas novada pašvaldība un Pušmucovas pagasta pārvalde. Daudzi pušmucovieši palīdz Pušmucovas TN vadītājai Intai Domarkai – viņi strādā kā brīvprātīgie, nodrošinot ciemiņu viesmīlīgu uzņemšanu.

Sižets ar XIV Tautas muzikantu – vecmeistaru saietu skatām Latgales reģionālās TV sižetā: http://www.lrtv.lv/zinas/tautas-muzikanti-14-vecerinka-tiekas-pusmucova-6338