Mēnesis: 2017. gada aprīlis

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Notikuši sporta pasākumi

Ciblas novada pašvaldības sporta organizatore Ineta Miklucāne informē par pasākumiem, kuri notikuši novadā. 5. aprīlī Pušmucovas pagastā notika nūjošanas pārgājiens,…

Lasīt vairāk

Izsludina pieteikšanos LEADER 3. kārtā

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu. Vairāk informācijas: www.ludzaspartneriba.lvhttp://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Lasīt vairāk

Uz augšu