Mēnesis: 2019. gada februāris

2019. gada budžets

1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  3175259 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1. 2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3030265…

Lasīt vairāk

Uz augšu