Mēnesis: 2020. gada jūnijs

Apbalvoti skolu audzēkņi

Ciblas novada pašvaldībā pirms vairākiem gadiem ir izstrādāts normatīvais dokuments „Kārtība, kādā notiek skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs,…

Lasīt vairāk

Uz augšu