Mēnesis: 2021. gada februāris

2021. gada budžets

 1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  2705010 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1. 2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3478178…

Lasīt vairāk

Uz augšu