Autors: Ciblas Dome

2020. gada budžets

1. Apstiprināt  Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus  3079047 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1. 2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3681266…

Lasīt vairāk

Noklusētais raksta kategorijas attēls

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS CENU IZPĒTI Nr. CNP–2019/10 „Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā” izstrāde un autoruzraudzība”.

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP–2019/10 „Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6,…

Lasīt vairāk

Uz augšu