CIBLAS NOVADA SVĒTKU ATKLĀŠANA 30.06.2019.

Svētdien, 2019. gada 30. jūnijā, ar Svēto Misi Aizpūres katoļu baznīcā sākās Ciblas novada svētki „Ciblas novadam – 10”.

Dievkalpojumu ievadīja īsa apsveikuma uzruna, ko teica Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis. Sveicot visus svētkos, viņš aicināja lūgties par Ciblas novadu, tā ļaudīm un pateikties Dievam par novadu.

Liturģijas laikā prāvests Antons Justs ticīgajai tautai atgādināja par trim vērtībām, kas ir dzīves pamatā: ģimene, darbs un ticība. Arī 30. jūnija Svēto Rakstu lasījumi, kas izskanēja Svētajā Misē, vēstīja par ticību un par Dieva aicinājumu katram no mums darboties Viņa lietās, darot ikdienā savus darbus. Darot ikdienā savus mazos darbus, ir svarīgi uzupurēties (atmest savus labumus un ērtības), noteikt prioritātes un neapstāties virzībā uz mērķi.

Pēc dievkalpojuma ikviens varēja baudīt skanīgu koncertu, ko sniedza Ciblas novada dziedošās ģimenes un Igauņu ģimene no Gaigalavas. Koncertā dziedāja un muzicēja vairāku dzimtu pārstāvji no Blontiem, Ciblas, Līdumniekiem, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta.

Uz augšu