Ciblas novada GADA CILVĒKS 2020

Konkursā „Ciblas novada gada cilvēks” 2020. gadā apbalvošanai tika pieteikti pretendenti visās nominācijās. Visiem piešķirti pašvaldības apbalvojumi.

Godināšanas pasākumi notika 18. decembrī Ciblas un Pušmucovas Tautas namā. Ceremonijās piedalījās tikai balvu saņēmēji, domes priekšsēdētājs, pagastu pārvalžu un TN vadītāji, daži sveicēji.

Ciblas TN tika godināti: pensionētā Ciblas vidusskolas pedagoģe Bernardita ADIJĀNE, kas saņēma balvu „Mūža ieguldījums”;

Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis Jānis KALVĀNS, kas saņēma balvu „Gada jaunietis”.

Pušmucovas TN tika godināti:

Pušmucovas feldšerpunkta vadītāja Tatiana SKRULE, kas saņēma balvu „Mūža ieguldījums”;

Pušmucovas pagasta bibliotēkas vadītāja Ilga BAZIĻEVIČA, kas saņēma balvu „Gada cilvēks”;

Ciblas vidusskolas 12. klases audzēkne Madara DOMARKA, kas saņēma balvu „Gada jaunietis”.

M. Domarka

Svinīgajiem pasākumiem bija skaisti noformētas telpas, pārdomāts muzikālais noformējums. Domes priekšsēdētājs teica īsu uzrunu, pateicoties godalgu saņēmējiem par ieguldījumu novada dzīvē. Tika nolasīti apraksti, kas par apbalvošanai pieteiktajiem cilvēkiem iesniegti pašvaldībā. Ikviens no balvas saņēmējiem teica īsu uzrunu, Madara kā pateicību bija sagatavojusi videoprezentāciju, kas tika demonstrēta uz lielā ekrāna. Diemžēl Tatiana Skrule nevarēja piedalīties ceremonijā veselības stāvokļa dēļ, ziedus, dāvanas un pašvaldības balvu viņai nodeva pagasta pārvaldes vadītāja jau pēc pasākuma.

Uz augšu