CIBLAS NOVADA SVĒTKI NOSLĒDZĀS BLONTOS AR SKANĪGU UZVEDUMU

Svētki „Ciblas novadam – 10” noslēdzās 6. jūlija vakarā Blontu Tautas namā.

Svinīgais pasākums iesākās ar Ciblas novada domes priekšsēdētāja Jura Dombrovska uzrunu un apbalvojumu pasniegšanu.

Apbalvojumi par nesavtīgu, pašaizliedzīgu darbu, atsaucību un ieguldījumu sabiedrības un novada labā tika pasniegti 10 cilvēkiem, ko apbalvošanai izvirzīja visu pagastu pārvaldes.

Blontu pagastā apbalvoti: Jānis Repšs, saimniecības pārzinis administratīvajā centrā un Blontu TN, un Inta Vonoga, sociālā darba organizatore un Blontu bibliotēkas vadītāja.

Ciblas pagastā: priesteris Antons Justs, trīs draudžu – Aizpūres, Eversmuižas un Pušmucovas – prāvests, un Evija Karaševska, Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes darbiniece.

Līdumnieku pagastā: Lilija Protasova, ilggadēja pastniece un Aizpūres draudzes aktīviste, un Gunta Lavrinoviča, piena pārraudze un amatniece.

Pušmucovas pagastā: Inese Ludborža, ilggadēja kultūras nama apkopēja un palīgs pasākumu organizēšanā, un Pēteris Sviklāns, kurš daudz palīdz Pušmucovas katoļu draudzei.

Zvirgzdenes pagastā: Zenta Tutina, sezonas strādniece Lucmuižā, un Andris Tutins, pagasta pārvaldes autovadītājs.

Ar dziesmu spēli „Īsa pamācība mīlēšanā” novada iedzīvotājus un viesus iepriecināja skatuves mākslinieki no Rīgas. Teatrālais un dzīvespriecīgais uzvedums veidots pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas motīviem ar Raimonda Paula mūziku. Uzvedumā piedalījās arī Mērdzenes pagasta deju kolektīvs „Luste” un deju kopa “EversS” no Ciblas.

Uzvedumam bija divas daļas. Starpbrīdī tika godināti konkursa „Sakoptākā Ciblas novada sēta” dalībnieki. Uz ekrāna bija redzami attēli no mājām, skanēja stāstījums par katru, bija gan oficiāli sveicieni no novada domes, no pagasta pārvaldēm, gan arī ziedi un laba vēlējumi no konkursa dalībnieku draugiem. Ciblas novada svētku sarīkojums bija ļoti kupli apmeklēts, skatītāju zāle bija pārpildīta.

Svētki noslēdzās ar balli, ko spēlēja populārā grupa „Galaktika”.

Ciblas novada pašvaldības 10 gadu jubilejas svētki bija lieliski!

Publikācijas par Ciblas novada svētkiem sagatavojusi Ērika Bondarenko,Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu