„Ciblas novada uzņēmējs 2018”

2019. gada 30. martā Blontu Tautas namā notika viens no vērienīgākajiem pašvaldības organizētajiem ikgadējiem pasākumiem – „Ciblas novada uzņēmējs 2018”. Tajā tika godināti cilvēki, kuri kopj savu zemi, darbojas lauksaimniecības vai kokapstrādes jomā, vada savus uzņēmumus un sniedz novada iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus, kā arī nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.

Pasākumu „Ciblas novada uzņēmējs” pašvaldība rīko jau septīto reizi. No pagastiem katrreiz tiek izvirzīti cilvēki un ģimenes, kuras čakli diendienā kopj senču zemi un līdz ar to ir stabils pamats Latgales lauku pastāvēšanai.

Pasākumā tiek pasniegti Ciblas novada pašvaldības apbalvojumi uzņēmumiem, kas budžetā iemaksā vislielāko Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, kā arī uzņēmumiem, kas ir lielākie darba devēji. Balvas šajās trīs nominācijās ieguvusi SIA „Blonti” un zemnieku saimniecība „Ezerlīči” no Zvirgzdenes pagasta, divās nominācijas balvas ieguvuši uzņēmumi SIA „Lapegles 2”, SIA „RIKO –RI”, SIA „Staupine” un SIA „Solo&Partneri”. Starp apbalvotajiem – arī SIA „WILD”, Aina Zbaraščuka un Ivārs Birskis.

15 gadu jubilejā tika sumināts uzņēmums SIA „Lioveta” (veterinārā klīnika – aptieka). Šo uzņēmumu dibinājušas un vada Blontu pagasta iedzīvotājas Olga Maļavkina un Ilze Kaniševska. Īpašu dāvanu savām priekšniecēm bija sagatavojušas veterinārās klīnikas darbinieces. Pateicību par darbu izteica Ciblas novada pašvaldība.

      Pasākumā „Ciblas novada uzņēmējs 2018” katra pagasta pārvalde godināja 5 strādīgas ģimenes vai cilvēkus, kuri čakli diendienā kopj senču zemi un līdz ar to ir stabils pamats Latgales lauku pastāvēšanai. (Apraksti sagatavoti pēc pagastu pārvalžu sniegtās informācijas.)

Blontu pagasts

„Žagaros” saimnieko Vilciņu ģimene. Arvīds un Regīna turpina saimniekot Arvīda tēva mājās. Ir iekoptas sējumu platības, aplokā – paprāvs liellopu bariņš. Ikdienā Arvīds strādā SIA „Blonti” par mehanizatoru, Regīna – sanitārajā robežkontrolē.

Ivanovu ģimene savu saimniecību izveidojusi Blontu pagasta Jakučos. Braucot pa ceļu Plaudiši – Līdumnieki, nevar nepamanīt mājas ar vienmēr labi sakopto apkārtni. Ivans un Romualda turpina tradicionālo saimniekošanu Ivana vecāku sētā. Romualda strādā pastā, nekad neatsaka palīdzību vietējiem iedzīvotājiem.

Uz Blontu un Pušmucovas pagastu robežas savu saimniecību attīsta Sarkaņu ģimene. Interesanti, ka daļa lauku ir abos pagastos. Tēva Arnolda iesāktās saimniekošanas tradīcijas turpina dēla Edvīna ģimene. Apsaimniekotās platības vienmēr ir labi sakoptas. Saimniecībā ir sagādāta sava tehnika.

Teļakolnu ciemā savu saimniecību ir iekopusi uzņēmīgās un neatlaidīgās Annas Matvejenko ģimene. Uzcelta skaista māja, iestādīts augļu koku un ogu dārzs. Prāvās zemes platībās tiek sēti graudaugi. Ir sagādāta tehnika lauku darbiem. A. Matvejenko Sadarbojas ar NVA, piedalījusies LAD projektos.

Aigara un Žannas Kuzminu ģimenē lauku darbi nevienam nav sveši. Kādu brīdi ģimene saimniekoja Zvirgzdenes pagasta Danču mājās, bet tagad atkal atgriezusies Aigara dzimtajā Blontu pagastā. Saimniecībā ir gan lopi, gan sējumi, īsāk sakot – daudznozaru lauksaimniecība. Īpaši pievēršas kartupeļu audzēšanai.

CIBLAS pagasts

Sandris Augustovs  ir I.K. „Grauds” īpašnieks, nodarbojas ar graudkopību, veiksmīgi  realizējis ES projektus, iegādājoties lauksaimniecības tehniku. Ziemā pievēršas mežistrādei. Sandris ir vietējais, ar savu ģimeni dzīvo Ciblā.

Normunds Birskis ir gados jauns cilvēks, kas čakli strādā vecvecāku mājās. Normunds kopš bērnības mīl lauku darbus un tehniku. ZS „Rimšas” specializējas zālāju un graudu audzēšanā.

Valērijs Zvaričs – arī gados jauns cilvēks, kas no bērnības iesaistās lauku darbos. Viņam ir sava Z.S. „V. Z. Agro”. Lai gan Valērijs dzīvo un strādā Rīgā, lauku darbu sezonā viņš darbojas savos laukos un palīdz arī vecākiem.

Imants Trukšāns ir pieredzējis lauksaimnieks, Z.S. „Labrenči” īpašnieks. Ar lauksaimniecību Imants nodarbojas jau vairāk kā 30 gadus, pašlaik – ar graudkopību. Viņš ir veiksmīgi realizējis ES projektus, iegādājoties tehniku.

Vilis un Līga Buļi saimnieko savā ZS „Asni”, viņi ir palikuši uzticīgi zemei, ko kopuši jau vecāki. Buļi audzē bioloģisko lauksaimniecības produk-ciju, pamatā graudaugus. Augstu vērtē dzimtas tradīcijas, un valsts karogs allaž plīvo pie viņu mājas.

LĪDUMNIEKU pagasts

Boldānu ģimene – Rita un Jānis – jau daudzus gadus nodarbojas ar aitu audzēšanu. Boldāni uzskata – jo vairāk dzīvnieku sētā, jo vairāk rosības un prieka. Savu saimniecību viņi attīstījuši dzimtajā pagastā, tuvumā dzīvo arī Jāņa tēvs.

Kozlovsku ģimene – Astrīda un Sandris – nodarbojas ar graudkopību. Viņi ir pārliecināti: lai lauku sēta nepazustu, ir svarīgi mīlestību pret laukiem ieaudzināt arī bērnos, iemācīt cienīt dabu un lauku dzīvi.

Valteru ģimene – Rudīte un Vairis – tāpat kā daudzi Līdumniekos, pievērsušies graudkopībai. Viņu sēta „Krupīši” un tās apkārtne ir glīti iekopta un sakārtota. Vairis ir pārņēmis tēva iesākto. Rudīte ir pašvaldības deputāte.

Kilupu ģimene – Olita un Jānis – ir pārdzīvojuši dažādas likstas, bet nav padevušies. Saviem spēkiem viņi uzcēluši māju. Kilupi reģistrējuši individuālo komersants „PLIČI”, lai nodarbotos ar zvejniecību apkārtnes ezeros.

Vladimirs Gavriļonoks dzīvo Zilupē. Bet Līdumnieku pagastā viņam ir zemes īpašumi, kurus viņš uztur labā kārtībā, audzējot graudus. Vladimirs atrod laiku, lai palīdzētu lauku darbos Krivandas iedzīvotājiem.

 PUŠMUCOVAS pagasts

Ilmārs un Marija Laizāni dzīvo Vacumnīkos. Ģimenes zemnieku saimniecība „Cīrulīši” nodarbojas ar lopkopību. Laizānu ģimene savu saimniecību pārvietoja no cita novada. Viņu saimniekošanas veids ir galvenais iztikšanas avots visai ģimenei.

Dzidra un Jāzeps Čerpinski no Šmatu sādžas audzē aitas un kazas. Šī ģimene ir strādīga, sirsnīga, izpalīdzīga. Viņi, strādājot laukos, ir izmēģinājuši dažādus biznesa veidus, lai atrastu sev atbilstošāko un ienesīgāko.

Marija un Antons Krušanovi no Nūraugiem nodarbojas ar lopkopību. Ģimene ir strādīga, sirsnīga, izpalīdzīga. Darbi tiek paveikti, strādājot visai ģimenei kopā. Droši var teikt, ka viņu trīs meitenes būs īstas latgaļu saimnieces.

Eleonora un Pēteris Kuzmāni dzīvo Šķiņču sādžā. Kaut gan paši jau gados, bet nodarbojas ar lopkopību savu vecāku saimniecībā. Gadu nasta nespēj salauzt sīkstos un enerģiskos darbarūķus, kuri vienmēr iet ar smaidu, optimismu un vieglumu.

Ināra un Ainārs Rindas dzīvo Pušmucovas ciematā. Viņi nodarbojas ar lopkopību. Ģimene ir strādīga, sirsnīga, izpalīdzīga. Palīdz blakus esošajiem kaimiņiem apstrādāt mazdārziņus.

ZVIRGZDENES pagasts

Oskars Barkāns ir piedzimis un uzaudzis sava vecvectēva mājās „Jurāni” Zvirgzdenes pagastā. Jau no savas bērnības laika Oskars palīdzējis vecākiem kopt saimniecību, iemīlot laukus. Ieguvis lauksaimnieka diplomu Malnavas koledžā. Pašreiz apsaimnieko 40 ha zemes, nodarbojas ar piena lopkopību, audzē aitas, gaļas liellopus. Nākotnes plāni Oskaram saistās ar laukiem un dzimtas mājām.

Guntis Ekimāns saimnieko senču mājās „Aizkalni”. Te saimniekojis viņa tēvs, vectēvs, vecvectēvs. Guntis ļoti mīl savu dzimto pusi un dzimtas mājas, viņš nekad nav sapņojis par dzīvi pilsētā. Viņš cenšas paplašināt savu saimniecību. Sākotnēji apstrādāja 17 ha zemes, bet tagad jau 30 ha. Guntis nodarbojas ar piena lopkopību, audzē gaļas lopus, „Aizkalnos” ir arī bitītes. Savu nākotni Guntis saista ar lauk-saimniecību. Zināšanas ir ieguvis Malnavas koledžā.

Valentīna un Juris Mortuzāni ar lauksaimniecību nodarbojas, kopš Latvija atguva neatkarību. Ģimenē darba tikums vienmēr ir bijis pirmajā vietā. Mortuzāni savā saimniecībā „Lukstiņi” audzē sivēnmātes, nodarbojas ar piena lopkopību. Savos 27 ha zemes izaudzē arī lopbarību. Valentīnas un Jura ģimene ir piemērs tam, ka, strādājot savā saimniecībā, var nodrošināt ģimenei labklājību.

Inta un Aigars Igauņi saimnieko savos „Zīriņos”, nodarbojas galvenokārt ar graudkopību. Igauņi apsaimnieko 200 ha zemes. Aigars kādu laiku strādājis algotu darbu, tomēr nekad nav atstājis novārtā lauksaimniecību. Kad nāk karstākā lauku darbu sezona, čakls palīgs vecākiem darbos ir dēls Normunds. Arī viņš ir izvēlējies lauksaimnieka profesiju, mācās Malnavas koledžā. Kas to zina, var būt arī izvēlēsies palikt savā saimniecībā?

Zvirgzdenes pagasta pārvaldei ir izveidojusies laba sadarbība ar IU „Priede B”. Šī uzņēmuma īpašnieks ir Bogdans Špitjuks. Bogdanu var dēvēt par draudzīgo uzņēmēju, jo viņš nekad neatsaka veikt dažādus remontdarbus: logu nomaiņa, mājas fasādes remonts, lieveņa remonts utt.. Par to viņam milzīgs PALDIES! Zvirgzdenes pagasta pārvalde cer uz turpmāku sadarbību!

Svētku laikā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Ludzas birojs sveica savus klientus, kuri saimnieko Ciblas novadā.

 Pasākumu “Ciblas novada uzņēmējs” vadīja Vanda Žulina.

Vakara gaitā starp apsveikumiem uzstājās grupa „Baritoni” no Rēzeknes.

Bija neliela loterija ar balvām.

Uz svētkiem bija ieradušies daudzi viesi, kuri pēc svinīgās daļas varēja ballēties, jo skanēja lieliska mūzika. Spēlēja grupa „Aimari” – Aivars Komuls un Māris Jefremovs.

Teksts un foto: Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu