Iepirkumi

Publicēšanas datums
ID numurs
Iepirkuma priekšmets
Iesniegšanas datums
Iepirkuma stadija
08.04.2021.
CNP 2021/4
Kurināmās malkas piegāde Ciblas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
19.04.2021.
Aktīvs
25.03.2021.
CNP 2021/3
Ciblas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma planēšanas darbi.
07.04.2021.
Aktīvs
19.03.2021.
CNP 2021/1
Pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole-Ražanova pārbūve 2.kārta.
30.03.2021.
Aktīvs
18.03.2021.
CNP 2021/2
Minerālmateriālu maisījuma piegāde ceļu seguma remontam Ciblas novadā.
29.03.2021.
Aktīvs
07.07.2020.
2020/7
Ciblas novada pašvaldības autoceļa C-2 "Cibla -Felicianova un Dzirnavu ielas " pārbūve.
28.07.2020.
Pabeigts
02.07.2020.
2020/6-ELFLA
Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Cibla novada sporta kompleksam Felicianovā.
14.07.2020.
Pabeigts
17.02.2020.
CNP 2020/2
"Minerālmateriālu maisījuma piegāde ceļu seguma remontam Ciblas novadā" identifikācijas Nr.CNP 2020/2.
09.03.2020.
Pabeigts
14.02.2020.
CNP 2020/3
"Ciblas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi" identifikācijas Nr.CNP 2020/3.
25.02.2020.
Pabeigts
29.01.2020.
CNP 2020/1
Pašvaldības autoceļa Z – 6 Franapole-Ražanova pārbūve 1.kārta.
19.02.2020.
Pabeigts
11.12.2019.
CNP 2019/6
Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts.
13.02.2020.
Pabeigts
11.12.2019.
CNP 2019/5
Ciblas novada pašvaldības autoceļa P-2 Pušmucova - Nūraugi pārbūve.
21.01.2020.
Pabeigts
30.05.2019.
CNP 2019/4
Par lietotu pasažieru autobusu iegādi.
11.06.2019.
Pabeigts
13.05.2019.
CNP 2019/3
Ciblas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi.
27.05.2019.
Pabeigts
09.05.2019.
CNP 2019/2
Minerālmateriālu maisījuma piegāde ceļu seguma remontam Ciblas novadā.
22.05.2019.
Pabeigts
02.02.2019.
CNP 2019/1
Pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole - Ražanova pārbūve ceļa posmā 0,00-2.58 km.
19.03.2019.
Pabeigts
Uz augšu