Iepirkums «CNP 2020/1»

Iepirkuma ID numurs:
CNP 2020/1

Publicēšanas datums:
29.01.2020.

Iesniegšanas datums:
19.02.2020

Iepirkuma tips:
Atklāti/slēgti konkursi

Iepirkuma priekšmets:
Pašvaldības autoceļa Z – 6 Franapole-Ražanova pārbūve 1.kārta.

Pasūtītājs:
Ciblas novada pašvaldība

Līguma veids:
Pakalpojumi

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Pielikums:
Nosaukums: Nolikums_Razanova_Franapole_cels+parbuve_2020_1_ELFLA
Nolikums_Razanova_Franapole_celsparbuve_2020_1_ELFLA.pdf

Uz augšu