Iepirkums «CNP 2020/2»

Iepirkuma ID numurs:
CNP 2020/2

Publicēšanas datums:
17.02.2020.

Iesniegšanas datums:
09.03.2020

Iepirkuma tips:
Atklāti/slēgti konkursi

Iepirkuma priekšmets:
"Minerālmateriālu maisījuma piegāde ceļu seguma remontam Ciblas novadā" identifikācijas Nr.CNP 2020/2.

Pasūtītājs:
Ciblas novada pašvaldība

Līguma veids:
Pakalpojumi

Iepirkuma stadija:
Pabeigts

Pielikums:
Nosaukums: Nolikums_Skembu+maisijuma+piegade_2020_2
Nolikums_Skembumaisijumapiegade_2020_2.pdf

Uz augšu