Svētku laiks Blontu bērnudārzā

Blontu pirmsskolas izglītības iestāde, pateicoties aktīvai skolotāju un vecāku sadarbībai, ir skaisti saposta Ziemassvētku noskaņās. Pie katras ieejas ir izvietoti paštaisīti Ziemassvētkiem raksturīgi rotājumi.  Paldies mammām un tētiem, kuri veltīja savu laiku, izdomu un darbu, lai bērniem sarūpētu svētku noskaņu  Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Ziemassvētku pasākumi grupiņās notika 17.decembrī.  Paldies ikgadējiem pasākumu atbalstītājiem SIA Blonti par piešķirtiem naudas līdzekļiem dāvanu iegādei katram Blontu pirmsskolas izglītības iestādes bērnam. Priecājamies par gadu gaitā izveidojušos jauko sadarbību, kas Ziemassvētku laikā sniedz prieku bērniem.

Arī šogad tiek turpināta tradīcija, labdarības akcija, kuras laikā bērni kopā ar ģimenēm sagatavo Ziemassvētku dāvanas Cirmas veco ļaužu mājas iedzīvotājiem. Dāvanas tiks nogādātas adresātiem pirms Ziemassvētkiem. Diemžēl, šogad izpaliks  bērnu sarūpētais koncerts.

Blontu PII kolektīva vārdā vēlos novēlēt gaišus, labām domām piepildītus Ziemassvētkus un veselīgu, darbīgu un skaistiem notikumiem bagātu Jauno gadu visiem novada ļaudīm un Blontu pirmsskolas izglītības audzēkņu  ģimenēm!

Blontu PII vadītāja Gunta Stolere

Uz augšu