Ciblas novada sporta komplekss Felicianovā
Sporta organizators – Raivis Kozlovskis
E- pasts – raivis109@inbox.lv
DARBA GRAFIKS 2018./2019. gadā

Darbdienās, izņemot trešdienu, – no plkst. 13.00 līdz 21.00.
Trešdien – no plkst. 9.30 līdz 17.30.
Ceturtdien – no plkst. 17.30 „Ģimenes sporto”.
Piektdien – no plkst. 16.00 Sporta pulciņš (vada Ilga Stepanova).
Sestdiena – Sacensību diena.
Svētdiena – brīvdiena.

Uz augšu