Iestādes vadītāja: – Anita Grahoļska.
No 1991. līdz 2018. g. iestādi vadīja Valentīna Rivča (mirusi 16.02.18).
Iestādes adrese: Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads
Tālrunis: 65729214
E-pasts: ciblaspii@inbox.lv, anitinaaa@inbox.lv
Darba laiks: Darba dienās 8:00 – 17:00
Sestdiena un svētdiena brīvdiena
Diennakts grupa: Pirmdienā – piektdienā 8:00 – 17:00
Ciblas pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1978. gadā.
Iestāde sekmīgi tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 01 1111

Iestādes tradīcijas:
Zinību diena
Izstāde ,,Dārzeņu pārvērtības rudenī”
Miķeli / Ražas svētki
Mārtiņi
Latvijas dzimšanas diena
Ziemassvētki
Meteni
Sirsniņdiena
Lieldienas
Ekskursijas
Mātes diena
Izlaidums
Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem
Piedalīšanās pagasta svētku pasākumos/koncertos

Ciblas PII 2017./2018. mācību gadā apmeklē 34 bērni. Ir divas grupiņas, vecākajā (no 5 gadiem) – 18 bērni. Darbojas diennakts grupiņa, kur mazuļiem ir iespēja uzturēties no pirmdienas rīta līdz piektdienas vakaram.

Izglītības iestādē strādā 4 pedagogi un 2 audzinātāju palīgi, kā arī muzikālā pedagoģe. Bērnudārzā ir muzikālais ansamblis, bērni labprāt piedalās novada mēroga pasākumos. Ar bērniem strādā arī logopēds un psihologs.

Ar pašvaldības finansējumu ir nodrošināts labs PII materiāli tehniskais līmenis. Vecākiem faktiski nekas nav jāiegādājas, lai bērns varētu apmeklēt dārziņu, piedalīties nodarbībās un gatavoties mācībām skolā. Gan no valsts budžeta, gan no pašvaldības budžeta tiek iegādāti mācību līdzekļi, uzskates materiāli, ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem PII audzēkņiem, tajā skaitā arī 4 bērniem no citām pašvaldībām.

Uz augšu