Ciblas vidusskolas pirmsākumi meklējami 1864.gadā, vēlāk skola darbojās kā Eversmuižas tautskola, bet par vidusskolu tā kļūst 1945.gadā.
2017./2018.m.g. Ciblas vidusskolā mācās 129 skolēni, strādā 23 pedagogi. Ciblas vidusskola

Īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611
īsteno pamatizglītības programmu, kods 21011111, un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011.
Skolas adrese: Cibla, Ciblas novads, LV-5709
Tālrunis/ fakss 65729265, 65729264
e-pasts: ciblavid@inbox.lv
Mājas lapa: www.ciblasvidusskola.lv
Skolas direktore Sarmīte Leščinska.
Ciblas vidusskolas nolikums.

Uz augšu