Karjeras atbalsta pasākumi Pušmucovas pamatskolā

2020./2021. mācību gadā ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansē  karjeras vadības izcilības prasmju attīstīšanu 7. – 12. klašu skolēniem, izmantojot grupu un individuālās konsultācijas, ievērojot brīvprātības principu.

Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne informē par individuālo karjeras konsultāciju iespējām Pušmucovas pamatskolā 2. semestrī:

7. klases audzēkņiem: MARTĀ ceturtdienās no pl. 13.55 līdz 14.35 un no pl. 14.40 līdz 15.20.

8. klases audzēkņiem: JANVĀRĪ un MAIJĀ ceturtdienās no pl. 14.40 līdz 15.20.

9. klases audzēkņiem: FEBRUĀRĪ un APRĪLĪ ceturtdienās no pl. 14.40 līdz 15.20.

Skolotāja aicina iepriekš pieteikties, viņa labprāt palīdzēs karjera jautājumu risināšanā.

Piesakies zvanot: 26120900, sakot vai rakstot īsziņu mob.t. e-klases pastā, e-pastā: elvira.rimicane@inbox.lv !

Uz augšu