Ludzas novada pašvaldība

Darba laiks

Darba dienās 8:00–16:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

No 2021. gada 1. jūlija sākusi darboties vienotā Ludzas novada pašvaldība.

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701 Tālrunis: 65707400. E-pasts: dome@ludza.lv

Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka. Kods PARXLV22

Valsts Policijas Kārtības policijas Ludzas nodaļas

Blontu, Ciblas un Līdumnieku iecirknis Vadims Bufals
26 144 887 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Pušmucovas un Zvirgzdenes iecirknis Eduards Točelovskis
26 390 592 (darbdienās 8.00 – 16.30)

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs BLONTOS. Adrese: Domes nams. Blonti. Blontu pag.. Ludzas nov.. LV-5706. Tālr. 66954814. Elektroniskā adrese: cibla@pakalpojumucentri.lv

Vadība

AmatsVārds UzvārdsTālruņi E-pasts
Domes priekšsēdētājsEdgars Mekšs65707401edgars.mekss@ludzasnovads.lv
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieceInāra Silicka26146350 inara.silicka@ludzasnovads.lv
Domes priekšsēdētāja 2.vietnieks Oļegs Agafonovs29488882 olegs.agafonovs@ludzasnovads.lv
Domes priekšsēdētāja 3.vietnieksValdis Maslovskis65707146valdis.maslovskis@ludzasnovads.lv
Izpilddirektors Sergejs Jakovļevs 65707403
sergejs.jakovlevs@ludzasnovads.lv

Pagastu pārvaldes

Blontu pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Sprudzāne65700894 (LMT)blonti@ludzasnovads.lv
Ciblas pagasta pārvaldes vadītājsMiervaldis Trukšāns65729046cibla@ludzasnovads.lv
Līdumnieku pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns 26594838 lidumnieki@ludzasnovads.lv
Pušmucovas pagasta pārvaldes vadītājaValentīna Trukšāne
65728104pusmucova@ludzasnovads.lv
Zvirgzdenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Sprudzāne65700894 (LMT)zvirgzdene@ludzasnovads.lv

Attīstības nodaļa

VadītājaMārīte Romanovska 26869560marite.romanovska@ludzasnovads.lv
EkonomisteZinaīda Pavlova26493818zinaida.pavlova@ludzasnovads.lv
Vecākais datortīklu administrators Uldis Mortuzāns26325826uldis.mortuzans@ludzasnovads.lv

Grāmatvedība

Galvenā grāmatvedeInta Piraga26158477inta.piraga@ludzasnovads.lv
Materiālu grāmatvedeLilita Greitāne26181056lilita.greitane@ludzasnovads.lv
Algu grāmatvede
Kasiere (Cibla)
Inese Zvariča65729046inese.zvarica@ludzasnovads.lv
Kasiere (Blonti)Aina Borisovska22403142aina.borisovska@ludzasnovads.lv
Kasiere (Pušmucova)Antonija Barkane26360083antonija.barkane@ludzasnovads.lv
Kasiere (Zvirgzdene)Skaidrīte Gaile65700834skaidrite.gaile@ludzasnovads.lv
Kasiere (Līdumnieki)Rudīte Valtere65729790rudite.valtere@ludzasnovads.lv
Komunālās saimniecības grāmatvedeValentīna Dorožkina29138389valentina.dorozkina@ludzasnovads.lv

Speciālisti

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Inta Germane66954814 cibla@pakalpojumucentri.lv
inta.germane@ludzasnovads.lv
Būvvalde
Ludzas novada pašvaldības būvvalde 65707126; 65707407
Tūrisma organizatoreInāra Miezīte26280760inara.miezite@ludzasnovads.lv
Lauku attīstības speciālisteMarina Barkāne 26403122marina.barkane@ludzasnovads.lv
Lauksaimniecības konsultants Agris Trukšāns 28612349 agris.truksans@ludzasnovads.lv
Sporta organizatorsIneta Miklucāne 27822104 ineta.miklucane@ludzasnovads.lv

Sociālais dienests

Vadītāja (Blontos) Inta Senkāne65700870inta.senkane@ludzasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (Blontos)Inta Vonoga28786334inta.vonoga@ludzasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizators (Pušmucovā)Valentīna Trukšāne26552656valentina.truksane@ludzasnovads.lv
Sociālais darbinieks
(Ciblā)
Olita Kilupe26398644olita.kilupe@ludzasnovads.lv
Sociālā palīdzības organizators (Felicianovā)Antoņina Hindogina28332606antonina.hindogina@ludzasnovads.lv
Sociālā darbiniece (Zvirgzdenē)Aija Zlidne20205767aija.zlidne@ludzasnovads.lv

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja (Blontos) Gunta Stolere29230090gunta.stolere@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (Ciblā)Astrīda Kozlovska 65729027,
26174832
astrida.kozlovska@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekles (Zvirgzdenē)Lolita Purina 65700834,
26337607
lolita.purina@ludzasnovads.lv
Bāriņtiesas locekle (Pušmucovā)Vija Rudziša28380181vija.rudzisa@ludzasnovads.lv

Feldšeru un vecmāšu punkti (FVP)

Blontu FVPAlla Stabrovska65700843,
28642827
alla.stabrovska@ludzasnovads.lv
Ciblas FVP Zoja Policāne65729013,
26121854
zoja.policane@ludzasnovads.lv
Lucmuižas FVP Alla Stabrovska 65700843,
28642827
alla.stabrovska@ludzasnovads.lv
Pušmucovas FVP Tatjana Skrule 65729125,
26474664
tatjana.skrule@ludzasnovads.lv
Līdumnieku FVP Zoja Policāne 65729013,
26121854
zoja.policane@ludzasnovads.lv

Izglītības iestādes

Ciblas vidusskolaSarmīte Leščinska65729265 cibla.skola@ludzasnovads.lv
Pušmucovas pamatskolaAija Jonikāne65728101 pusmucova.skola@ludzasnovads.lv
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādeLauma Caune 65700895 blonti.pii@ludzasnovads.lv
Ciblas Pirmsskolas izglītības iestāde Velta Seimuškina 65729214 cibla.pii@ludzasnovads.lv
Ciblas novada jauniešu centrsAldis Tihovskis26162066aldis.tihovskis@ludzasnovads.lv

Kultūras iestādes

Blontu Tautas namsJana Petrova28381416jana.petrova@ludzasnovads.lv
Ciblas Tautas nams Sandra Beļavska 29285284sandra.belavska@ludzasnovads.lv
Pušmucovas Tautas nams Inta Domarka26199502inta.domarka@ludzasnovads.lv
Zvirgzdenes Tautas nams Valentīna Ruciņa 28660279valentina.rucina@ludzasnovads.lv

Bibliotēkas

Blontu pagasta bibliotēkaInta Vonoga28786334inta.vonoga@ludzasnovads.lv
Ciblas pagasta bibliotēkaRita Trukšāne26256516rita.truksane@ludzasnovads.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča65700863ilga.bazilevica@ludzasnovads.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne65728102jolanta.pridane@ludzasnovads.lv
Līdumnieku pagasta bibliotēka Santa Litinska65729790santa.litinska@ludzasnovads.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo65729371lilita.sendo@ludzasnovads.lv

Sazinies ar mums

Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1. ja vēstulē nav norādīts iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts);
2. ja vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
3. ja vēstules saturs objektīvi nav salasāms vai saprotams.Uz augšu