Nekur nevar ātrāk un tai pašā laikā Pareizāk iepazīt kādas pilsētas Kultūras pakāpi un…Tanī valdošo gaumi kā tās bibliotēkās.

H. Kleists

„Domes nams”,
c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 12.30 – 16.30
Otrdiena 12.30 – 16.30
Trešdiena 12.30 – 16.30
Ceturtdiena 12.30 – 16.30
Piektdiena 12.30 – 16.30
Sestdiena, svētdiena – brīvdiena
(Iespēju robežās bibliotēka pieejama katru darbadienu 8.00 – 16.30)

Blontu pagasta bibliotēka dibināta 1959.gadā Blontu ciemā, pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā ir 19.10.1959.g.

Bibliotēkas vadītājas - Inta Vonoga

Bibliotēkas vadītājas:
1959.-1962.g. – Ilga Ruduša
1962.-1988.g.– Jevģenija Lubāne
1975.-1976.g. – Terēzija Metlāne (Ceskāne)
1988.- 1993.g.– Elita Zirne (Novikova)

BLONTI 2
1993.-1995.g.– Aina Borisovska
1995.- 2003.g. – Kristīne Žeikare

No 2003.g. – Inta Vonoga (fotoattēlā)

REĢISTRĒŠANĀS BLONTU bibliotēkā:

Reģistrējoties bibliotēkā gan kā lasītājam, gan arī kā interneta lietotājam, jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.No Blontu bibliotēkas noteikumiem:Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš – 20 dienas, žurnāliem, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 10 dienas.    Termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā personīgi vai zvanot pa tālruni 28786334.

2014. gadā

  • Lietotāju skaits – 181
  • Apmeklējumu skaits -2912
  • Izsniegums – 3199
  • Grāmatu fonds – 5078
  • ALISĒ kopkatalogā ievadīti 95 % iespieddarbu

Bibliotēka 2015. gadā piedāvā:

  • Uzziņu literatūru un daiļliteratūru – 5078 grāmatas;
  • 15 nosaukumu periodiskos izdevumus -“Praktiskais latvietis”, „Ludzas zeme”, „Ieva”, „Ievas māja”, „Ievas veselība”, „Ievas dārzs”, „Dari pats”, „Mājas viesis”, „100 labi padomi”, „Lauku avīzes tematiskās avīzes”, „A-12- ceļš uz Latgali”, „Annas psiholoģija”, „Ilustrētā junioriem”, „Spicīte”, „Люблю готовить”;

Novadpētniecības materiālus par Blontu pagastu, tā iedzīvotājiem, pagasta ievērojamākām vietām;
Bibliotēkā var pasūtīt grāmatas no Ludzas pilsētas bibliotēkas, Ludzas bērnu bibliotēkas, notiek grāmatu apmaiņa starp Ciblas novada bibliotēkām;
Lasītāji var izmantot SBA pakalpojumus;
Bibliotēka veic uzziņu un konsultāciju darbu;
Izstādes, pasākumus pieaugušajiem, maziem lasītājiem.

Blontu bibliotēkas datorlietotāju rīcībā ir :
6 datori ar interneta pieslēgumu(bezmaksas pakalpojums);
multifunkcionālā iekārta (kopētājs, printeris, skeneris)
Apstiprināti Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumi:
kopēšana, datorizdruka A4 formāts – 1lpp. – 0,07 eiro (ar PVN)

Datorlietotāji var izmantot elektroniskās datu bāzes : Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, NAIS

Saudzēsim bibliotēkas krājumā
esošās grāmatas,
kā arī saudzīgi izmantosim datortehniku!

Blontu pagasta bibliotēka
Reģ. Nr. 90000040731, Bibliotēku reģistrā 19.01.2004., apliecība Nr. 555
Bibliotēkas akreditācija 20.11.2008. , apliecība Nr. 382
Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja
INTA VONOGA
mob. tālr. 28786334
e-pasts : blontibiblio@inbox.lv
inta.vonoga@inbox.lv

Informācija par Blontu bibliotēku:
Ciblas novada mājas lapā www.ciblasnovads.lv
Ciblas novada informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”
http://www.blontubiblioteka.blogspot.com/

Uz augšu