Bibliotēkas vadītāja: Inta Vonoga.

Adrese: „Domes nams”, c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706

Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 12.30 – 16.30
Otrdiena 12.30 – 16.30
Trešdiena 12.30 – 16.30
Ceturtdiena 12.30 – 16.30
Piektdiena 12.30 – 16.30
Sestdiena, svētdiena – brīvdiena
(Iespēju robežās bibliotēka pieejama katru darbadienu no pl. 8.00 līdz 16.30).

Tālrunis: 28786334 un 65700894 (pagasta pārvalde).

e-pasts : blontibiblio@inbox.lv

 • Abonētie preses izdevumi 2021. gadam:
 • Ieva,
 • Ievas stāsti,
 • Ievas veselība,
 • Lauku Māja,
 • Leģendas,
 • Astes,
 • Likums un Taisnība,
 • Spicīte,
 • Mājas Viesis,
 • A 12 ceļš uz Latgali
 • Praktiskais Latvietis,
 • Zintnieks,
 • Mājas Virtuve,
 • Ludzas Zeme,
 • 1000 секретов.

Informāciju par Blontu bibliotēku skatīt:
Ciblas novada pašvaldības mājas lapā www.ciblasnovads.lv
Ciblas novada informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas”
www.ludzasbiblio.lv un www.facebook.com un https://kulturasdati.lv/lv

Uz augšu