Bibliotēkas vadītāja: Rita Trukšāne
Adrese: Cibla, Skolas iela 1, Ciblas pag., Ciblas nov.
Telefons: +371 65729214 un 26256516.
epasts: ciblabiblioteka@inbox.lv
Informāciju par bibliotēku skatīt: http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/

Ciblas bibliotēkas lapas sociālos tīklos: www.draugiem.lv/; www.facebook.com/  www.ludzasbiblio.lv/

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 16.30
Otrdiena: 8.00 –16.00
Trešdiena: 8.00 – 16.30
Ceturtdiena: 13.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 16.00
Pārtraukums: 12.00 – 13.30
Katra mēneša pēdējā piektdienā – apmeklētājiem bibliotēka slēgta (spodrības diena).

Ciblas bibliotēkas telpas.
Uz augšu