Bibliotēkas vadītāja Lilita Šendo

Adrese: Vecā iela 5, c. Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV – 5709
Tālrunis: 26305593.
E-pasts: fel_biblio@inbox.lv

Brīvpieejas krājums – 5143.

Uz augšu