Līdumnieku bibliotēka dibināta 1950. gada decembrī.
Bibliotēkas organizētāja un vadītāja līdz 1952. gada jūlijam bija Klementīna Kuzmina.
Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 1950. gada 8. decembrī.
Grāmatu fonds uz 1951. gadu bija 313 grāmatas.

Bibliotēkas apkalpojamajā teritorija atradās kolhozi ,,Jaunā Dzīve”un ,,Draudzība”.
No 1952. gada jūlija līdz 1978. gada janvārim bibliotēkā strādā Veronika Maklakova.

No 1978. gada janvāra līdz 1985. gada 11. oktobrim bibliotēkā strādā Valentīna Zabiļevska.
No 1985. gada 11. oktobra bibliotēkā strādā Irēna Pavlova un strādā pašreiz.

Ziņas sniedza Līdumnieku bibliotēkas vadītāja I. Pavlova

Uz augšu