Adrese: c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706

TN direktore: Jana Petrova
Telefons: 28381416
E-pasts:
Blontu Tautas nams renovēts 2010. gadā un jau 2011.gada 30.decembrī svinēja savu 1. gada jubileju.
Blontu Tautas namā darbojas 4. pašdarbības kolektīvi.

Blontu TN folkoras kopa “Madara”

Vadītāja: Ināra Sprudzāne
Telefons: 29711939

Fokloras kopa dibināta 1985.gadā un sākumā tā darbojās kā Blontu etnogrāfiskais ansamblis. Daudzus gadus tā vadītāja un dziesmu materiālu vācēja bija Eleonora Kozlāne. Blontu etnogrāfisko ansambli vadīja arī Ingrīda Lubāne (1998-2000). No 2000.gada Blontu etnogrāfisko ansambli vada Ināra Sprudzāne, un tajā gadā tas tika pārveidots par Blontu folkloras kopu. Folkloras kopa piedalās dažādos novada un pagastu rīkotajos pasākumos. Blontu folkloras kopa piedalījās starptautiskajā festivālā Baltica-2012 un Baltica-2018.

Amatieru teātris “Aduks”

Kopš 2011.gada oktobra Tautas namā darbojas Amatieru teātris, pirmā vadītāja – Anita Grahoļska.

Vadītāja: Vilhelmīne Orlovska

Tradicionāli Blontu TN notiek teātru skeču parāde “Vai tu neaizmirsi kas ir smaids?”

Sieviešu vokālais ansamblis “Lāses”

2012.gada martā Blontu Tautas namā izveidots jauns pašdarbības kolektīvs – sieviešu vokālais ansamblis “Lāses” – vadītāja Jana Petrova.
Kolektīvs piedalās gan pašmāju rīkotajos pasākumos, gan labprāt apmeklē arī citu pagastu rīkotos pasākumos.
2013.gadā vokālais ansamblis piedalījās Kārsavas novada rīkotajā skatē Mērdzenē un pēc tam arī reģionālajā skatē Gulbenē.
LEADER projekta ietvaros, kuru realizē biedrība “Muižeņa”, vokālajiem ansambļiem “Lāses” un “Lāsītes” iegādāti jauni skatuves tērpi.

Solisti

Marta Petrovska
Uz augšu