Adrese: Pušmucovas Tautas nams, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, LV 5742
TN vadītāja: Inta Domarka
Telefons: 26199502
E-pasts: inta.domarka@inbox.lv

Pašreizējā PušmucovasTN ēka celta un atvērta 1990. gada 24.novembrī. Tautas nams paredzēts 300 skatītājiem. TN vadīt sāka Iveta Dukaļska, neilgu laika periodu strādāja vēl 3 vadītāji, bet no 2000.gada 25. janvāra par TN direktori strādā Inta Domarka.

TN misija ir veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību sava novada teritorijā. Tā ir vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas kultūras vērtības, vieta mūsdienu žanru un stilu apgūšanai.
TN ir pakalpojumu sniedzējs, ik viena indivīda radošas pašizpaušanās iespējām vai kolektīvam radošam darbam visu žanru amatiermākslās, organizators nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma izzināšanai, uzturēšanai un tālāk nodošanai nākamajām paaudzēm, starpnieks citu nāciju un valstu kultūras iepazīšanai un apgūšanai.

Pušmucovas Tautas namā pašlaik darbojas 1-4.klašu deju kolektīvs un jauniešu deju kolektīvs “Māra”. Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” darbojas jau vairāk kā 30 gadus.
Tiek svinēti gan tradicionālie svētki: Lieldienas ,Jāņi , Ziemassvētki un Aizgavēņi, gan
Latvijas valsts svētki.

Tiek svinēti Bērnības svētki, Pilngadības svētki, katru gadu notiek pensionāru atpūtas vakari, kā arī sadraudzības vakari ar blakus pagastu pašdarbības kolektīviem.
Notiek balles un diskotēkas.

Pušmucovas TN JDK „Māra”

1998.gadā Ina Sviklāne nodibināja Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvu. Kopš tā dibināšanas kolektīvs uzstājies visos lielākajos Pušmucovas pamatskolas pasākumos, piemēram, skolas 100 gadu jubilejas svinībās, ārzemju ciemiņiem organizētajos pasākumos, pēdējā zvana sarīkojumos, gadskārtu koncertos, kā arī visos Pušmucovas Tautas nama rīkotajos pasākumos. Pirmo reizi ārpus pagasta robežām kolektīvs uzstājās rajona deju kolektīvu salidojumā „Sanāksim, sadancosim”. Šajā salidojumā kolektīvs piedalījās  katru gadu.

No 2007. gada kolektīvu turpināja  vadīt Vija Skuja.  2008.gadā kolektīvs Vijas Skujas vadībā piedalījās XXIV vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā no 5. līdz 12. jūlijam.

Pušmucovas bērnu deju kolektīvs “Mazā Māra”

1-4.klašu bērnu tautu deju kolektīvā dejo Pušmucovas pamatskolas bērni. Deju kolektīvs dibināts 2010. gada rudenī, pateicoties vadītājas Vijas Skujas entuziasmam.

Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis”Olūti”

Vadītāja: Ināra Dovgiallo
Telefons: 26368726
E- pasts: Inaradovgiallo@inbox.lv

Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1980.gadā.
Pušmucovas etnogrāfiskao ansambli dibināja un 15 gadus vadīja Helēna Probuka.
Tagad šo ansambli vada Ināra Dovgiallo.
Šobrīt kolektīvā ir 19 dziedātāji ( 3 vīri , 12 sievas , 2 bērni un 2 jaunieši).

Vadītāja Ināra saka tā:
“Ja ansamblis dzied un aizvien spēj papildināt savu sastāvu, ja tiek aicināts uz dažādiem sarīkojumiem, ja ir klausītāji un līdzdziedātāji – tātad šāds kolektīvs ir vajadzīgs un dziedātās dziesmas sagādā prieku daudziem cilvēkiem.”

Pušmucovas etnogrāfiskais  ansamblis ir piedalījies starptautiskajos  “Baltica” festivālos, neskaitāmos  rajona pasākumos un  gandrīz visos sava   pagasta un Ciblas novada rīkotajos pasākumos.

2011. gada  pavasarī Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis  nosvinēja savu 30 gadu  jubileju un apstiprināja kolektīva nosaukumu „Olūti”. Koncertēja  Vācijas pilsētā Bodenteihā  kopā ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.

Uz augšu