Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752
Tautas nama vadītāja: Valentīna Ruciņa
Tālr.: 65700834

Tautas nama ēka uzcelta 1949.gadā. 2011.gada vasarā tika veikts gan fasādes remonts, gan zāles kosmētiskais remonts. Tajā ir 60 skatītāju vietas. Tautas namā tiek organizēti mazāki pāsākumi, kā piemēram Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem, atpūtas pēcpusdiena pensionāriem, Lieldienu pasākums.

1998.gadā Zvirgzdenes parkā tika uzcelta estrāde, kur notiek lielāki pasākumi- Pilngadības svētki, Bērnības svētki, Līgo svētki, kā arī citi kultūras pasākumi. No 2000.gada Zvirgzdenes estrādē notiek viskuplāk apmeklētais kultūras pasākums – festivāls „Zvirgzdenes Ziņģe”, kurā piedalās tautā iecienīti mākslinieki.

Folkloras kopa “Saime”

Zvirgzdenes Tautas namā darbojas folkloras kopa un lauku kapela „Saime”. Līdz ar tautas nama uzcelšanu, 1949.gadā tika dibināts arī etnogrāfiskais ansamblis. No sākotnējā sastāva dalībniekiem pašlaik dzīva ir tikai Gertrūda Tulovska, kura ir etnogrāfiskā ansambļa dibināšanas lieciniece. Šobrīd folkloras kopā dzied četras paaudzes, kas dod cerību, ka tautas tradīcijas un dziesmas turpinās dzīvot.

Zvirgzdenes lauku kapela (vadītāja Valentīna Ruciņa)
Mazais mūzikas kolektīvs
Solists Juris Ruciņš (koncertmeistare Svetlana Stukāne)

Uz augšu