Ciblas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli.

06.10.2017. Protokols Nr. 1

02.06.2020. Sēdes protokols Nr. 1

Uz augšu