Ciblas pagasts robežojas ar Brigu, Isnaudas, Zvirgzdenes, Blontu un Līdumnieku pagastu, kā arī ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Krasnogorodskas un Sebežas rajonu, aizņem 24102 hektāru platību. 33 km garumā te stiepjas valsts robeža.

Gar teritorijas rietumu robežu iet Rīgas-Terehovas šoseja, novadu šķērso 2. šķiras autoceļi Brigi-Krivanda-Cibla-Seļekova, Djatlovka-Aizpūre-Apšukalns, Mežavepri-Tridņa, Kušneri-Plaudiši, Nirza-Pīkova-Tridņa.

Ciblas novada lielākā daļa atrodas Mudavas zemienes lēzeni viļņotajā Zilupes līdzenumā, dienvidrietumu mala iesniedzas latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā un Rāznavas paugurainē, kurā atrodas augstākās vietas novadā- uz robežas Vabaļu kalna mala (175 m) un Kaļveišumkalns (172,7 m). Lielākās upes: Ludza (Ilža), Zilupe, Robežas upe un Kondratu strauts. Lielākie ezeri: Peiteļa, Zilezers, Kurjanovas, Daļkas, Zabalotjes, Ļebedinca, Siņicas. Lielākie purvi: Klešniku, Ļebedincu, Spirku, Cajpku,Krivandas, Jasku.

Administratīvais centrs – Cibla.

No vēstures avotiem

Ciblas novada iedzīvotāji aktīvi piedalījušies revolucionārajos notikumos un karos. Zemnieku nemieri Eversmuižā, Felicianovas un citās apkārtējās muižās minēti jau 1847.gadā. Pēc strādnieku nošaušanas Pēterburgā 1905.gadā Ciblas pagastā rīkota demonstrācija, izplatītas proklamācijas un revolucionāra literatūra.

Tagadējā Ciblas novada teritorijā bijušas Eversmuiža (582 ha), Zabolotjes (1311 ha), Felicianovas (625 ha), Ozupines (381 ha) un Kurjanovas (522 ha) muiža.

1599.gadā šā novada zeme piederējusi M.Evrusam. Muiža sākumā sauktapar Bricovščiznu, rakstos 1739.gadā parādās Eversmuižas nosaukums, kad tā piederējusi Karņickiem, 1828.gadā muižu nopirkuši Rozenšildi-Paulini, 1892.gadā – Mevesi, 1910.g. – Krudeneri-Struves.

Zabalotjes muiža pirmoreizminēta 1739.gadā kā Karņicku īpašums, 1828.g. tā nonākusi Rozenšildu-Paulinu īpašumā, 1911.g. – Semjonova īpašumā; muižai piederēja liels spirta brūzis. Neatkarīgās Latvijas laikā bijušo muižas centru pārdēvēja par Aizpūri, bet netālo robežsargu kordonu 30. gadu beigās nosauca par Līdumniekiem un pēc kara šo nosaukumu ieguva arī kolhozs, ciema padome, pagasts un citas iestādes. Felicianova pirmoreiz minēta 1784.gadā kā Ozupines muižas pusmuiža, 1858.gadā tā minēta kā Plenu dzimtas muiža; tai piederēja ādu darbnīca un ūdensdzirnavas. Ozupienes muiža pirmoreiz minēta 1654. g., tā piederēja J. Bugveckim, pēc 1694. g. muiža nonāca Zarembu dzimtas īpašumā,1907. g. to nopirka P. Akaševs. Kurjanovas muiža pirmoreiz minēta 1599. g., drīz tā nonāca Sokolovsku dzimtas īpašumā, 1897. g. –Rozenšildu – Paulinu īpašumā, bet 1913. g.- Plenu dzimtas īpašumā.

1935.gadā Ciblas pagastā bija 1312 saimniecības. Darbojās 4 dzirnavas, Eversmuižas lauksaimniecības biedrība „Apvienība”, ādu fabrika, Eversmuižas mežniecība.

Padomju varas gados izveidoja kolhozus „Ļeņins”, „Jaunā dzīve”, „Draudzība”; abus pēdējos vēlāk apvienoja kolhozā „Līdumnieki”, bet „Ļeņinu” pārveidoja par padomju saimniecību ”Cibla”. 1949.g. uzcēla Felicianovas HES; darbojās dzirnavas, kur apstrādāja arī vilnu.

Uz augšu