Autoceļu uzturēšanas klases Ciblas novadā

Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Uzturēšanas posms (km) NO – LĪDZ Garums, km Uzturēšanas klase

Blontu pagasts

B-1 Dubrovka – Perevozki 0 – 2,31 2,31 D
B-2 Degļeva – Kreici 0 – 4,30 4,30 D
B-3 Blonti – Cibuļi – Žogorova 0 – 1,00 1,00 C
  Blonti – Cibuļi – Žogorova 1,00 – 2,31 1,31 D
B-4 Ožorgi – Blonti 2 0 – 2,40 2,40 D
B-5 Vonogi – Čodorāni 0 – 2,52 2,52 C
B-6 Blontu ceļš 0 – 1,52 1,52 C
B-7 Perevozki – Pierobežas zona 0 – 1,66 1,66 D
B-8 Plaudiši – Popovščina 0 – 0,34 0,34 D
B-9 Jakuči – Jakuču kapi – Degļeva 0 – 3,21 3,21 D
B-10 Ožorgi – Žogorovka 0 – 1,80 1,80 D
B-11 Bubnu kapsēta – Čodorāni 0 – 0,55 0,55 D
B-12 Blonti – Vonogi 0 – 1,28 1,28 C
B-13 Mediševa – Kleimarāni 0 – 0,80 0,80 D
B-14 Ļustiki – Morozovka 0 – 2,09 2,09 D
B-15 Pervozki – Jeņevka 0 – 0,74 0,74 D
B-16 Jakuči – Tropci 0 – 2,28 2,28 D
B-17 Mediševa – Pupki 0 – 3,70 3,70 D
B-18 Pupki – Tropci 0 – 1,24 1,24 D
B-19 Mediševa – Trukšanu purvs 0 – 2,40 2,40 D
B-20 Bubni – Bubnu kapsēta 0 – 0,44 0,44 D
B-21 Blonti – Vilceņi 0 – 0,24 0,24 D
B-22 Attīrīšanas iekārtas 0 – 0,34 0,34 D

Blontu ciems

1. Blontu iela 0 – 0,42 0,42 C
2. Ezerkrasta iela 0 – 0,43 0,43 C
3. Sporta iela 0 – 0,10 0,10 C
4. Kluba iela 0 – 0,12 0,12 C
5. Darbnīcu iela 0 – 0,33 0,33 C
6. Leonarda Staša iela 0 – 0,22 0,22 C
7. Meža iela 0 – 0,18 0,18 C
8. Skudru iela 0 – 0,20 0,20 C
9. Dīķu iela 0 – 0,12 0,12 C
10. Bezdelīgu iela 0 – 0,15 0,15 C
11. Kalna iela 0 – 0,12 0,12 C
12. Liepu iela 0 – 0,10 0,10 C
13. Smilšu iela 0 – 0,10 0,10 C

Līdumnieku pagasts un Ciblas pagasts

C-1 Meža Kocki – Lielie Trukšāni – Tumova 0 – 4,47 4,47 D
C-2 Cibla – Felicianova 0 – 0,06
0,06 – 0,73
1,77 – 2,05
0,06
0,67
0,28
D
C-4 Ciblas ciemata celiņi 0 – 0,21
0,21 – 0,46
0,21
0,25
D
C-5 Zeltiņi – Kondrati 0 – 1,27 1,27 C
C-6 Kondrati – Voloji – Ozupiene 0 – 3,80
0,38 – 5,34
3,80
1,54
D
C-7 Mjaiši – Vacumnieki – Greči 0 – 6,96 6,96 D
C-8 Greči – Barisi – Skriņi 0 – 2,98 2,98 D
C-9 Felicianova – Stocenova 0 – 0,15
0,15 – 1,99
0,15
1,84
D
C-10 Dekteri – Dekteri 2 0 – 1,94 1,94 D
C-11 Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka 0 – 8,04 8,04 D
C-12 Bārtuļi – Līdumnieki 0 – 1,75 1,75 C
C-13 Kušneri – Krivanda 0 – 6,51 6,51 C
C-14 Antonki – Čižiki – Djatlova 0 – 4,73 4,73 C
C-15 Īsie Kušneri – Dolgošeji 0 – 0,61 0,61 C
C-16 Hmeļnicki – Čivžuļi- Babrova 0 – 1,95 1,95 D
C-17 Čižiki – Lopsti 0 – 0,60 0,60 C
C-18 Zeltiņi – Balalaiki 0 – 1,75 1,75 D
C-19 Vojoli – VAS „Latvijas meži” 0 – 1,57 1,57 D
C-20 Ozupiene – Vabaļi 0 – 2,05 2,05 D
C-21 Barisi – Vabaļu kapi 0 – 1,31 1,31 D
C-22 Lineja – Spirki 0 – 2,18 2,18 C
C-23 Berjozovka – Bārtuļi 0 – 5,11 5,11 D
C-24 Kušneri- Aizpūres baznīca 0 – 0,50 0,50 D
C-25 Līdumnieki – Aizpūres baznīca 0 – 0,95 0,95 D
C-26 Hmeļņicki – Joski – Šķiņči 0 – 2,57 2,57 D
C-27 Felicianova – Kondrati 0 – 1,01 1,01 D
C-28 Kondratu ceļš 0 – 0,27 0,27 D
C-29 Morozovkas ceļš 0 – 0,15 0,15 D
C-30 Cibla – Lielie Trukšāni 0 – 1,33 1,33 D
C-32 Kozlovski – Ciblas kapi 0 – 0,88 0,88 D
C-33 Bandarova – Britiki 0 – 1,92 1,92 D
C-34 Koplietošanas ceļš gar dārziem 0 – 1,29 1,29 D
C-35 Ozupienes ganības 0 – 1,29 1,29 D
C-36 Ozupienes – Marenpole 0 – 3,07 3,07 D
C-37 Ščaslivi – Abricki 0 – 0,71 0,71 D
C-38 Sokāni – Skriņi 0 – 0,70 0,70 D
C-39 Zeltiņi – Kapukalns 0 – 0,43 0,43 D
C-40 Skola – internāts 0 – 0,24 0,24 D
C-41 Koplietošanas ceļš gar dārziem 0 – 0,32 0,32 D
C-42 Barisu ceļš 0 – 0,52 0,52 D
C-43 Vjarumi – Vjarumu kapi 0 – 0,07 0,07 D
C-44 Aizpūres kapu ceļš 0 – 0,13 0,13 D
C-45 Seimaņi – Vecsētas 0 – 1,72 1,72 D
C-46 Čivžuļi- Joski 0 – 1,89 1,89 D
C-47 Jasenci – Kurjanovas kapi 0 – 0,42 0,42 D
C-48 Lineja – Bortnīki 0 – 3,45 3,45 D
C-49 Koplietošanas ceļš uz saimniecības ēkām 0 – 0,28 0,28 D
C-50 Krivanda – Liepu sala 0 – 1,74 1,74 D
C-51 Vācukalnu ceļš 0 – 0,31 0,31 D
C-52 Krupišu ceļš 0 – 0,28 0,28 D
C-53 Ciemata ceļš 0 – 0,26 0,26 D
C-54 Ščaslivi – Raki 0 – 1,10 1,10 D
C-55 Kurjanovas ezera ceļš 0 – 0,34 0,34 D

Ciblas ciems

1. Bērzu iela 0 – 0,89 0,89 C
2. Upes iela 0 – 0,79 0,79 C
3. Muižas iela 0 – 0,26 0,26 C
4. Skolas iela 0 – 0,74 0,74 C
5. Eversmuižas iela 0 – 0,38 0,38 C
6. Skolotāju iela 0 – 0,14 0,14 C
7. Līču iela 0 – 0,32 0,32 C
8. Dīķu iela 0 – 0,11 0,11 C
9. Dārzu iela 0 – 1,425 1,425 C
10. Sētas iela 0 – 0,33 0,33 C

Felicianovas ciems

1. Jaunā iela 0 – 0,32 0,32 C
2. Dzirnavu iela 0 – 1,65 1,65 C
3. Vecā iela 0 – 0,34 0,34 C
4. Loka iela 0 – 0,56 0,56 C
5. Rūpniecības iela 0 – 0,36 0,36 C
6. Sporta iela 0 – 0,32 0,32 C
7. Liepu iela 0 – 0,35 0,35 C

Līdumnieku ciems

1. Ezera iela 0 – 0,25 0,25 C
2. Līvānu iela 0 – 0,91 0,91 C
3. Tautas iela 0 – 0,18 0,18 C
4. Mazā iela 0 – 0,34 0,34 C
5. Zemeņu iela 0 – 0,26 0,26 C

Pušmucovas pagasts

P-1 Pušmucova – Vornaiši – Šmati 0 – 2,09 2,09 C
P-2 Pušmucova – Nūraugi 0 – 1,51 1,51 C
P-3 Pušmucova – Zujeva 0 – 2,86 2,86 D
P-4 Vacumnieki – Steponi – Šaraki – Mežernieki 0 – 5,78 5,78 C
P-5 Pušmucova – Poļaki 0 – 1,27 1,27 D
P-6 Perekļi – Sipki 0 – 1,09 1,09 D
P-7 Nūraugi – Vornaiši – Sļapni – Staupine 0 – 1,69 1,69 D
P-8 Pušmucova – Sļapni – Staupine 0 – 1,98 1,98 D
P-9 Ūdri – Proboki 0 – 1,67 1,67 D
P-10 Ūdri – Masļenki 0 – 2,09 2,09 D
P-11 Tereki – Snotivļi 0 – 0,97 0,97 D
P-12 Obščina – Nūraugi 0 – 1,20 1,20 D
P-13 Staupine – Avīši 0 – 0,70 0,70 D
P-14 Obsčina – Ūdri 0 – 0,47 0,47 D
P-15 Poļaki – Snotivļi – Latiši 0 – 1,18 1,18 D
P-16 Vornaiši – Šmati – Loči 0 – 3,16 3,16 D
P-17 Tereki – Čigāni 0 – 0,95 0,95 D
P-18 Vecumnieki – Fedčenki 0 – 1,12 1,12 D
P-19 Perēkļi – Valsts mežs 0 – 0,38 0,38 D
P-20 Vecumnieki – Staupine – Sļapni 0 – 1,77 1,77 D
P-21 Čigāni – Snotivļi 0 – 0,77 0,77 D
P-22 Steponi – Rumbinieki 0 – 0,47 0,47 D
P-23 Mežernieki – Mežernieku kapi 0 – 0,18 0,18 D
P-24 Miški – Mišku kapi 0 – 0,15 0,15 D
P-25 Līgumceļš 0 – 1,94 1,94 D
P-26 Nūraugi – Darbnīcas 0 – 0,53 0,53 D

Pušmucovas ciems

1. Dīķu iela 0 – 0,25 0,25 C
2. Jaunatnes iela 0 – 0,47 0,47 C
3. Skolas iela 0 – 1,46 1,46 C
4. Mežmalas iela 0 – 0,51 0,51 C
5. Ciemata iela 0 – 0,33 0,33 C
6. Līvanu iela 0 – 0,18 0,18 C
7. Pagasta iela 0 – 0,27 0,27 C
8. Baznīcas iela 0 – 0,13 0,13 C
9. Kapu iela 0 – 0,11 0,11 C

Zvirgzdenes pagasts

Z-1 Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki 0 – 6,95 6,95 D
Z-2 Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka 0 – 2,54 2,54 D
Z-3 Kušņerova – Mjakinki – Veserova 0 – 5,85 5,85 C
Z-4 Seļekova – Bierznīki – Lucmuiža 0 – 2,88 2,88 C
Z-5 Kļovi – Zitišķi – Kitkova 0 – 2,40 2,40 C
Z-6 Franapole – Ražanova 0 – 2,58 2,58 C
Z-7 Lucmuiža – Kaļvi 0 – 1,53 1,53 D
Z-8 Lauči – Biņeva 0 – 2,89 2,89 D
Z-9 Kušņerova – Kušņerova 2 0 – 0,80 0,80 D
Z-10 Ražanova – Zjuzi – Krīveņi 0 – 1,76 1,76 D
Z-11 Ustja – Šalupinki – Kaļvu kapi 0 – 2,40 2,40 D
Z-12 Dunakļi – Utičova 0 – 2,10 2,10 D
Z-13 Utičova – Utičovas kapi 0 – 0,35 0,35 D
Z-14 Vierņi – Cirmas ezers 0 – 0,86 0,86 D
Z-15 Ezersalas ceļš 0 – 0,40 0,40 D
Z-16 Banonijas ceļš 0 – 0,32 0,32 D
Z-17 Biņeva – Vecināni 0 – 0,64 0,64 D
Z-18 Vierņi – Vierņi 2 0 – 1,31 1,31 D
Z-19 Lauči – Lauči 2 0 – 0,67 0,67 D
Z-20 Seļekova – Utičova 0 – 1,31 1,31 D
Z-21 Muizinīki – Muizinīki 2 0 – 1,54 1,54 D
Z-22 Zvirgzdene – Petriki – Kristužāni 0 – 3,98 3,98 D
Z-23 Muizinīki – Zvirgzdene 1 0 – 2,56 2,56 D
Z-24 Teiruma Koski – Teiruma Kocki 1 0 – 0,86 0,86 D
Z-25 Pīkstuļi –Pikstuļi1 0 – 0,42 0,42 D
Z-26 Dunakļi – Kušņerova 0 – 1,10 1,10 D
Z-27 Lauči – Jaunžogoti 0 – 1,39 1,39 D
Z-28 Mazie Lītaunīki – Mazie Lītaunīki 1 0 – 0,96 0,96 D
Z-29 Lielie Lītaunīki – Lielie Lītaunīki1 0 – 0,65 0,65 D
Z-30 Kaļvi – Šalupinki 0 – 1,38 1,38 D
Z-31 Lucmuiža – Teiruma Kocki 0 – 0,63 0,63 D
Z-32 Vasarāni – Lendžu pagasta robeža 0 – 0,49 0,49 D
Z-33 Lauči – Kiuti 0 – 1,15 1,15 D
Z-34 Teļakolni – Teļakolni 2 0 – 0,15 0,15 D
Z-35 Kitkova – Zjuzi 0 – 0,65 0,65 D
Z-36 Teiruma Kocki – Kaļvi – Virpi 0 – 2,77 2,77 D
Z-37 Černomordi – Kaļvi 0 – 0,90 0,90 D
Z-38 Mazie Lītaunieki – Mazie Lītaunieki 2 0 – 0,65 0,65 D
Z-39 Teļakolni – Biņeva 0 – 1,11 1,11 D
Z-40 Muizinīki – Muizinīki 2 0 – 0,74 0,74 D
Z-41 Ļustiki – Pūdukolni 0 – 0,92 0,92 D
Z-42 Ražanova – Ražanova 2 0 – 0,72 0,72 D
Z-43 Lielie Lītaunīki – Lielie Lītaunīki 2 0 – 1,20 1,20 D
Z-44 Zvirgzdene – Poguļanka 0 – 1,02 1,02 D
Z-45 Zvirgzdene – Cirmas pagasta robeža 0 – 2,49 2,49 D
Z-46 Kitkova – Špegi 0 – 0,89 0,89 D
Z-47 Vierņi – Vierņu kapi 0 – 0,36 0,36 D

Zvirgzdenes ciems

1. Franča Kempa iela 0 – 0,57 0,57 D
2. Parka iela 0 – 0,20 0,20 D
3. Liepu iela 0 – 0,11 0,11 D

Lucmuižas ciems

1. Janīnas Tabūnes iela 0 – 0,61 0,61 D
2. Zemnieku iela 0 – 0,30 0,30 D
  0,30 – 0,63 0,63 D
3. Eugena Karūdznīka iela 0 – 0,23 0,23 D
4. Tadeuša Puisāna iela 0 – 0,19 0,19 D
5. Ezerkrasta iela 0 – 0,87 0,87 D
Uz augšu