Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdenes pagasta pārvalde Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752 Pārvaldes vadītāja Valentīna Ruciņa t.65700834, e-pasts: rucinavalentina@inbox.lv ATRAŠANĀS VIETA, PLATĪBA, IEDZĪVOTĀJI Zvirgzdenes pagasts atrodas Latvijas austrumu daļā, Ciblas novadā. Tā teritorija aizņem 9886,2 ha lielu platību. Zvirgzdenes pagastā dzīvo 817 iedzīvotāju. Tas robežojas ar Ludzas pilsētu, Blontu, Ciblas un Pušmucovas pagastiem savā novadā, Cirmas un Isnaudas pagastiem Ludzas novadā, Bērzgales un Lendžu pagastiem Rēzeknes novadā, Mežvidu pagastu Kārsavas novadā. Pagasta Centrs atrodas Zvirgzdenē, 5 km attālumā no Ludzas pilsētas un 11 km attālumā no Ciblas novada centra.   DABAS UN VĒSTURISKIE PIEMINEKĻI Pagasta teritorijā ir septiņi ezeri. Lielākais no tiem ir Lielais Ludzas ezers, kas aizņem 856 ha lielu platību. Zvirgzdenes ezers ir otrs lielākais pagastā, tā platība ir 141 ha, tajā ir sešas salas. Pagastā ir vairāki Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi:

  • Kiutu, Vierņu un Cirmas senkapi;
  • Budjankas un Seļekovas apmetnes;
  • Ķīšu kalns (pilskalns ar apmetni);

Poguļankas  silā atrodas piemiņas akmens ebrejiem – fašisma genocīda upuriem. Greizajā kalnā piemiņas vieta sarkanā terora upuriem.   IEVĒROJAMI NOVADNIEKI

  • publicists, komponists – EUGEŅS KARŪDZNĪKS
  • latgaliešu literāts, politiķis un kultūras darbinieks –FRANCIS KEMPS
  • vēsturnieks, rakstnieks, sabiedriskais darbinieks – TADEUŠS PUISĀNS
  • dzejniece, prozaiķe, žurnāliste, skolotāja – JANĪNA TABŪNE
  • latviešu un brazīliešu filozofs, katoļu priesteris (jezuīts) STAŅISLAVS LADUSĀNS
Uz augšu