23. decembrī – Ziemassvētku eglīte Blontu pagasta bērniem

Šis pasākums ir pagājis

Pirmsskolas vecuma bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētā Ciblas novada pagastā un kuri neapmeklē bērnudārzu, pagastos tiek rīkotas Ziemassvētku eglītes:

Pušmucovas Tautas namā – 20. decembrī plkst. 15:00.

Blontu Tautas namā – 23. decembrī plkst. 12:00.

Zvirgzdenes Saietu namā – 26. decembrī plkst. 11:00.

Blontu un Pušmucovas pagastu bērniņus ar uzvedumu „Mēnestiņa stāsti” priecēs Pušmucovas pamatskolas 1. – 6. kl. teātra pulciņa dalībnieki. Anitas Grīnieces ludziņu iestudējusi Elvīra Rimicāne, izrādē skanēs Ināras Dovgiallo dziesmas un rotaļas.

Uz augšu