24. oktobrī – Svecīšu vakars Blontu pag. Skradeļu kapsētā

Šis pasākums ir pagājis

Uz augšu