2. novembrī – Visu dvēseļu dienā – aizdegsim svecītes Zvirgzdenes pagasta kapsētās!

Šis pasākums ir pagājis

Uz augšu