Attīstības nodaļa nodarbojas

  • ar novada budžeta sastādīšanu un administrēšanu,
  • ar projektu rakstīšanu, piesaistot finansējumu novada infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai,
  • uzrauga Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādi,
  • veic pašvaldības nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā,
  • administrē nekustamā īpašuma nodokli, sagatavo zemes nomas līgumus, aprēķina zemes nomas maksu,
  • aktualizē un pilnveido novada mājas lapu.

Nodaļas vadītāja Svetlana Rimša (Mārīte Romanovska ilgstošā prombūtnē).
e-pasta adrese: svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
t.65700844

Ekonomiste Zinaīda Pavlova.
e-pasta adrese: ekonomiste@ciblasnovads.lv
t.65700844;

Teritorijas plānotāja Vija Tabūne.
e-pasta adrese: vija.tabune@inbox.lv
t.29416753;

Vecākais datortīklu administrators Uldis Mortuzāns.
e-pasta adrese: uldisra@inbox.lv
t.26325826;

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko.
e-pasta adrese: ciblas.novada.zinas@inbox.lv
t. 26164247.

Uz augšu