Ciblas novada pašvaldība būvvaldes funkcijas ir deleģējusi Kārsavas novada pašvaldībai. Līgums 2016/031 no 01.03.2016 ar ikgadējiem grozījumiem.

Būvvaldes pakalpojumsNodevas apmērs fiziskām personām, EUR
1.Būvatļaujas saņemšana
1.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:
1.1.1.jaunbūve85.00
1.1.2.rekonstrukcijas, restaurācija71.00
1.1.3.renovācija56.00
1.2.Individuālās dzīvojamās mājas ar palīgēkām:
1.2.1.jaunbūve71.00
1.2.2.rekonstrukcija, restaurācija56.00
1.2.3.renovācija35.00
1.3.Individuālās dzīvojamās mājas:
1.3.1.jaunbūve56.00
1.3.2.rekonstrukcija, restaurācija42.00
1.3.3.renovācija28.00
1.4.Vasaras mājas, dārza mājiņas, atpūtas mājiņas:
1.4.1.jaunbūve35.00
1.4.2.rekonstrukcija, restaurācija25.00
1.4.3.renovācija19.00
1.5.Saimniecības ēkas, garāžas, pirts un citas palīgēkas
1.5.1.jaunbūve28.00
1.5.2.rekonstrukcija, restaurācija24.00
1.5.3.renovācija18.00
1.6.Inženierkomunikācijas un inženierbūves
1.6.1.jaunbūve25.00
1.7.Teritoriju labiekārtošana, mazas arhitektūras formas, žogs:
1.7.1.jaunbūve21.00
1.7.2.rekonstrukcija, restaurācija17.00
1.7.3.renovācija14.00
1.8.Biroju, viesnīcu un tam līdzīga lietojuma būve
1.8.1.jaunbūve71.00
1.8.2.rekonstrukcija, restaurācija56.00
1.8.3.renovācija39.00
1.9.Izglītības iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, plašizkalides pasākumu ēkas
1.9.1.jaunbūve71.00
1.9.2.rekonstrukcija, restaurācija56.00
1.9.3.renovācija39.00
1.10.Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, t.sk., degvielas uzpildes stacijas
1.10.1.jaunbūve85.00
1.10.2.rekonstrukcija, restaurācija56.00
1.10.3.renovācija42.00
1.11.Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
1.11.1.jaunbūve85.00
1.11.2.rekonstrukcija, restaurācija71.00
1.11.3.renovācija56.00
1.12.Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas
1.12.1.jaunbūve56.00
1.12.2.rekonstrukcija, restaurācija42.00
1.12.3.renovācija28.00
2. Ēku un būvju nojaukšana14.00
Uz augšu