Nolikumi un noteikumi

Ciblas novada pašvaldības nolikums

NosaukumsPieņemšanas datums
Ciblas novada pašvaldības nolikums01.10.2017

Ciblas novada pašvaldības iestādes

NosaukumsPieņemšanas datums
Sociālā dienesta nolikums23.02.2017
Veco ļaužu mājas nolikums24.10.2013
Pašvaldības autoceļu fonda nolikums27.03.2013

Kultūra un sports

NosaukumsPieņemšanas datums
Ciblas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu 5 gadu jubilejas pasākuma. Nolikums.2018
Ciblas novada pašvaldības konkursa “Ciblas novada sakoptākā sēta”. Nolikums.2018
Ciblas novada svētku kauss pludmales volejbolā. Nolikums.2018
Ciblas novada svētku kauss nakts strītbolā jauniešiem. Nolikums.2018
Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki “MŪSU TALANTI 2018 “
19.04.2018
Ciblas novada jauniešu ātrslidošanas sacensību nolikums.
Atklātais pludmales volejbola sacensības „ZEĻTEŅI – 2017” nolikums.
Zirgu rikšotāju sacensību „ CIBLAS KAUSS 2017” nolikums.
Ciblas novada 5 – 15 gadus vecu bērnu talantu svētki nolikums.16.06.2017
Biznesa ideju konkurss.30.03.2017
Projektu konkursa „Jaunieši novadam 2017” nolikums.30.03.2017
Ciblas novada čempionāts futbolā jauniešiem, kas veltīts „FUTBOLA DIENAI” nolikums.15.09.2015
Olimpiskās dienas nolikums.11.08.2015
Atklātais turnīrs telpu futbolā 5:5 nolikums.10.04.2015
Nolikums dalībai sporta pasākumos.25.09.2014

Komiteju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums

Komisiju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Medību koordinācijas komisijas nolikums.27.04.2017
Zemes tirgus administrēšanas komisijas nolikums27.11.2014

Dažādi

NosaukumsPieņemšanas datums
Ciblas novada pašvaldības ētikas kodekss26.03.2015
Ciblas novada bāriņtiesas ētikas kodekss27.04.2017
Apbalvojumu piešķiršanas nolikums23.01.2014
Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums23.01.2014
Nolikums par ierobežotas pieejamības informāciju02.03.2015
Nolikums par atlīdzību un sociālajām garantijām
27.11.2019

Noteikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Ciblas novadā26.03.2018
Noteikumi par pašvaldībai piekritīgās lauku apvidus zemes nomu Ciblas novadā28.09.2016
Uz augšu