Dzimšana

Dzimšanas fakta reģistrācija,  papildināšana sakarā ar adopciju,  paternitātes atzīšana un pabalsti.

Miršana

Komunālie pakalpojumi

Komunālo pakalpojumu saraksts, jautājumi, kas saistīti ar iedzīvotāja dzīves vietu – atkritumu savākšana, elektroenerģijas un siltuma piegāde, ūdensapgāde un karstais ūdens un citi pakalpojumi.

  • Apstiprināti SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi – vairāk
  • Atkritumu konteineru izvešana – vairāk

Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrācija, anulēšana

Nekustamais īpašums.

Pierobežas iedzīvotāju savstarpējie braucieni.

Uz augšu