Saistošo noteikumu Nr.Saistošo noteikumu pieņemšanas datumsSaistošo noteikumu nosaukumsKonsolidētā aktuālā redakcija
17. 09.11.2020Nr. 17 Grozījumi Ciblas novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums”
6.25.10.2017Nr. 6 “Ciblas  novada kapsētu darbības  un  uzturēšanas noteikumi”
6.28.09.2016Nr. 6 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Ciblas novadā 2017.gadā’’
1.01.10.2017Nr. 1 „CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”Aktuālā redakcija.
7.26.09.2019Nr. 7 “Grozījumi 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Ciblas novada pašvaldības nolikums””
2.24.08.2017Nr. 2 “Grozījumi “Ciblas novada pašvaldības nolikums””
2.28.04.2011Nr. 2 “Par simbolikas izmantošanu Ciblas novadāAktuālā redakcija.
8. 25.08.2011 Nr. 8 “Grozījumi “Par simbolikas izmantošanu Ciblas novadā””
2.27.02.2019Nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”Aktuālā redakcija.
Saistošie noteikumi Nr. 3
1.25.04.2019Nr.1 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”.Aktuālā redakcija.
Saistošie noteikumi Nr. 2
4.26.03.2015Nr. 4 Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvalības administratīvajā teritorijā.Aktuālā redakcija.
4.28.05.2015Grozījumi Nr.4 “Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
527.03.2014Nr.5. „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ciblas novadā”
(paskaidrojuma raksts)
4.27.02.2014Nr.4 „PAR CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”.
(paskaidrojuma raksts)
7.26.09.2013Nr. 7 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Ciblas novadā”
(paskaidrojuma raksts)
6.26.09.2013Nr. 6 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā”
(paskaidrojuma raksts)
Aktuālā redakcija.
19.21.11.2013Nr 19 “Grozījumi Nr.6 ‘’’’Par mājdzīvnieku uzturēšanu Ciblas novadā””
5.26.09.2013Nr.5 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskālietošanā esošas teritorijas kopšanu Ciblas novadā”
 (paskaidrojuma raksts)
4.26.09.2013Nr. 4 “Par sabiedrisko kārtību Ciblas novadā”.
(paskaidrojuma raksts)
6.29.06.2011Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
12.26.11.2015Nr. 12 “Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu’’Aktuālā redakcija.
16.28.12.2010Nr. 16  „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ciblas novadā”
16.28.03.2015Nr. 6. Grozījumi Nr. 16 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā”
11.27.09.2010Nr. 11 „Par aprūpes mājas darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtība Ciblas novadā”
6.29.06.2010Nr. 6  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā”
9.27.08.2010Nr. 9 „Grozījumi „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ciblas novadā”
4.27.05.2010Nr.4  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ciblas novadā”
Uz augšu