Ciblas novada sporta komplekss Felicianovā
Sporta organizators – Raivis Kozlovskis
E- pasts – raivis109@inbox.lv
DARBA GRAFIKS 2018./2019. gadā

Darbdienās, izņemot trešdienu, – no plkst. 13.00 līdz 21.00.
Trešdien – no plkst. 9.30 līdz 17.30.
Ceturtdien – no plkst. 17.30 „Ģimenes sporto”.
PiektdienCiblas novada pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piešķirts pabalsts ēdināšanas apmaksai pilnā apmērā, ja bērni mācās novada izglītības iestādēs un apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes, un ģimenes savu dzīvesvietu deklarējušas Ciblas novada administratīvajā teritorijā.
Veiksmīga sadarbība ar Sarkano Krustu un sadarbības partneriem Vācijā, kas palīdz daudzbērnu ģimenēm sarūpēt pārtikas pakas, apģērbu un apavus.

Veselības jomā Ciblas novadā tiek apmaksāti medikamenti un diagnostikas izmeklējumi trūcīgām ģimenēm.

Pašvaldības institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: Sociālais dienests: vadītāja Inta Senkāne, inse1313@inbox.lv, socialais.dienests@ciblasnovads.lv, tālr.65700870.

Daudzbērnu ģimenēm pieejama 3 + Ģimenes karte
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Plašāka informācija – http://www.godagimene.lv

„Latvenergo” turpina sniegt atbalstu norēķiniem par elektroenerģijugadā valsts turpina nodrošināt atbalstu aizsargātajiem lietotājiem par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem un OIK komponenti. Pirmo reizi atbalsts tiek attiecināts uz visām rēķina komponentēm. Tiem lietotājiem, kuri jau iepriekš ir pieteikušies atbalstam un kuru statusā nav notikušas izmaiņas, tas tiks nodrošināts arī turpmāk. Vairāk informācijas klienti var iegūt, zvanot uz bezmaksas klientu servisa tālruni 80 200 400, kā arī apmeklējot pašapkalpošanās portālu elektrum.lv/atbalsts – no plkst. 16.00 Sporta pulciņš (vada Ilga Stepanova).
Sestdiena – Sacensību diena.
Svētdiena – brīvdiena.

Uz augšu