Ciblas novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Ciblas novada pašvaldības tīmekļvietni – https://ciblasnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ciblas novada tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri
  • Netiek nodrošināta piekļūstamība vairākos kontrastos. Patlaban kontrastu piekļūstamība pieejama tikai divos veidos. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.1. punktā minētais princips par uztveramības ievērošanu. Ir uzsākti vairāku kontrastu veidu pievienošana. Plānots, ka līdz 2021. gada februārim tie būs pievienoti.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Ciblas novada pašvaldības mājas lapas administrators Uldis Mortuzāns.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Ciblas novada mājas lapas administratoru Uldi Mortuzānu. uldisra@inbox.lv +37126325826

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: uldisra@inbox.lv

Zvaniet: +37126325826

Adrese: Pagasta māja, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Vecākais datortīklu administrators”
E-pastā: uldisra@inbox.lv
Tālrunis: +37126325826

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore Ināra Sprudzāne.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Ināra Sprudzāne, Ciblas novada pašvaldības izpilddirektore .

Uz augšu