Ciblas vidusskolas bērnu un jauniešu folkloras kopas “Ilžeņa” aktivitātes 2020. gadā

F/k „Ilžeņa” turpina aktīvi darboties tradicionālās kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē un tālāknodošanā. 2020. gadā folkloras kopā darbojās 44 bērni un jaunieši trīs dažāda vecuma grupās: jaunākā grupa (7 – 10 gadi), vidējā grupa (11 – 13 gadi), vecākā grupa (14 – 18 gadi).

2020. gads – pārmaiņu laiks, kad arī folkloras kopa “Ilžeņa” meklē jaunus risinājumus, kā turpināt darboties, skanēt un būt kopā ar saviem draugiem un domubiedriem.

Vēl gada sākumā f/k “Ilžeņa” aktīvi darbojās mēģinājumos, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Bija palikušas tikai dažas dienas līdz folkloras kopu skatei un dažas nedēļas līdz dziedātāju, muzikantu un tradicionālo deju konkursiem, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija un ieviesti dažādi ierobežojumi Covid – 19 vīrusa izplatībai.

Pavasarī folkloras kopas “Ilžeņa” dalībnieki repertuāru atkārtoja un nostiprināja attālināti un individuāli. Tas bija jauns izaicinājums dalībniekiem, jo  katram spēlējot savu mūzikas instrumentu (stabules, kokles, vijoles) bija jāatkārto, jāiespēlē un jāiesūta audioieraksts, citiem bija jāiedzied audio vai videoierakstā dziesma un tas deva jaunas iespējas palūkoties uz sevi no malas. Attālinātajā mācību procesā izspēlējām arī gadskārtu tradīciju spēles, pildījām dažādas viktorīnas, nostiprinot dziesmu vārdus, melodijas un danču soļus.

4. maijā izmantojām unikālo iespēju piedalīties virtuālajā tautas tērpu gājienā “Uzvelc tautu tērpu par godu Latvijai”. https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/virtuala-gajiena-tautas-terpos-fotografijas-apskatamas-vienkopus/

Septembrī f/k “Ilžeņa” atsāka aktīvu darbošanos. Šogad, turpinot gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem tiek izzināta, tautasdziesmās izdziedāta, pasakās, stāstos un anekdotēs izstāstīta, rotaļās un dejās izdejota tēma – “Saules gadskārta”. Rudenī mēs dziedājām, gavilējām, rotaļājāmies pa saulītei, pret saulīti, cauri rudens saulgriežiem. Daba šoruden mūs lutināja – silts, saulains, krāsains un atvērts laiks, lai baudītu krāšņo rudens rotu. Tāpēc devāmies laukā gavilēt rudeniskās noskaņās un skaņās. Šeit videoieraksts – Ilžeņa rudeniski rūtoj rudens ritmūs: https://youtu.be/3-BoH7fNTA4

Oktobris atkal nāca ar ierobežojumiem un folkloristi sāka pētīt un apgūt latviešu mutvārdu daiļrades mantojumu, attīstot savas individuālās prasmes pasaku, stāstu un anekdošu stāstīšanā.

18. novembrī, Latvijas 102. dzimšanas dienā, Latvijai par godu f/k “Ilžeņa” stāstnieki uzvilka goda drēbes un, gatavojoties folkloras kopu stāstnieku konkursam “Teci, teci, valodiņa”, kas šogad notika attālināti, videoierakstā iemūžināja mūsu senču mantojumu – pasakas un anekdotes.

2020. g. novembra nogalē Ziemeļlatgales stāstnieku konkursa pusfinālā f/k “Ilžeņa” stāstnieki Lauma Toporkova, Markuss Seimuškins un Jānis Kalvāns tika novērtēti ar 1. pakāpi un izvirzīti dalībai konkursa “Teci, teci valodiņa” finālā Rīgā.
Arī konkursa fināls Rīgā norisinājās attālināti, ierakstot un iesūtot video. 5. decembrī tiešsaitē saņēmām arī žūrijas novērtējumu!

  • Lauma Toporkova – “Dižā stāstniece”(1. pakāpe).
  • Markuss Seimuškins – “Lielais stāstnieks” (2. pakāpe).
  • Jānis Kalvāns – “Dižais stāstnieks” (1. pakāpe).

Stāstnieku fināla videoieraksti pieejami www.youtube.com kanalā “Ilžeņa”:

Folkloras kopas “Ilžeņa”  aktivitātēm var sekot:

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,

Abus divus mīļi lūdzu.

No Dieviņa veselību,

No Laimiņas vieglu mūžu.

Lai Jaunais gads nāk Laimas zīmē un nes visiem stipru veselību, gara spēku, mīlestību, saticību, gaismu, gudrību un pāri visam Dieva svētību!

Ciblas vidusskolas folkloras kopa “Ilžeņa”

  • 2016. gadā biedrība „ILŽEŅA” startēja biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā konkursā un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atīstībai programmas (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam” apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
  • 2017. gadā biedrība “ILŽEŅA” realizēja ES finansēto projektu Nr.16-01-AL34-A019.2201-000022 “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas “Ilžeņa” dalībniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 13 943.10, no kuriem publiskais finansējums (ELFLA) EUR 12 548.79 un  EUR 1 394.31 Ciblas novada pašvaldības līdzfinansējums.
  • Projekta ietvaros folkloras kopai “ Ilžeņa” tika iegādāti Ziemeļlatgales novada etnogrāfiskie tautu tērpi un tradicionālie mūzikas instrumenti, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti mūsdienu kultūras procesos un latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Uz augšu