Gaidām uzņēmēju idejas, plānojot ceļu pārbūvi

Jau informējām, ka vērienīga sadarbības projekta ietvaros, kas tika atbalstīt 2017.g. februārī*, Ciblas novada teritorijā – Zvirzdenes pagastā plānots pārbūvēt Banonejas ceļu 320 metru garumā (Zvirgzdenes pagasta ceļš Z-16). Nupat tiek atklāja projekta otrā kārta. Stāsta Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska:

Stāsta Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska

Banonejas ceļš, kuru būs iespēja pārbūvēt, atrodas Ludzas pilsētas tuvumā, pie Lielā Ludzas ezera. Projektā plānotās izmaksas tā pārbūvei no ES fondiem – 146 700 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 15%.Ciblas novada uzņēmēji tiek aicināti līdz 2017. g. 27.martam pieteikties ar idejām jaunām projekta aktivitātēm.

Pašreiz tiek atklāta otrā kārta projekta programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Šīs programmas specifiskais atbalsta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.

Attiecināmās izmaksas ir ielu/ceļu, inženierkomunikāciju un ēku būvniecība, pārbūve un atjaunošana, aprīkojuma izmaksas (ierobežotā apjomā), teritorijas attīrīšana un labiekārtošana. Finansējuma saņēmēji ir pašvaldības (individuālie un sadarbības projekti).

Projekta rezultātā ir jānodrošina strādājošo skaita pieaugums privātajā sektorā, papildus piesaistītās privātā sektora nefinanšu investīcijas un degradēto teritoriju platības samazinājums.Uzņēmējus, kuriem ir jautājumi un interese par projektu aicinu zvanīt pa tālruni 65700844 (LMT) vai rakstīt uz e-pastu marite.romanovska@inbox.lv līdz š.g. 27. martam.

* Tika atbalstīts projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, kura ietvaros sadarbojas Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldības un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ar mērķi nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados, reģenerējot degradētās teritorijas sakārtot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru.

Sagatavoja Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu