Ciblas skolas stadions – šogad nepiedzīvo lielu sportistu plūsmu

Ciblas vidusskolas stadions ir pārbūvēts vien nesen – 2018. gada rudenī.

Šogad diemžēl ļoti daudzi sporta pasākumi, kas bija ieplānoti gada sākumā, nenotika visiem zināmu iemeslu dēļ (Covid-19 ierobežojošie pasākumi).

Ikdienā stadionu izmantoja skolēni stundu nodarbībās tajos mēnešos, kad tas bija iespējams.

Stadions tika izmantots futbola sacensību norisei oktobra mēnesī. Pārbūvētais stadions ir labi piemērots šāda veida sacensībām.

Diemžēl šogad nācās vērsties arī pie būvnieka – lūgt, lai veic garantijas laika remontu, jo vienā vietā bija ieplīsis mākslīgais segums. Apskatot, konstatēts, ka ir ieplīsis asfalta segums zem gumijas. Būvnieks novērsa problēmu pēc pašvaldības lūguma.

Projekts Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „ Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” tika īstenots 2018. gadā, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

FOTO: Aldis Tihovskis

Uz augšu