Rotaļlaukums Pušmucovā iepriecina bērnus

Līdz 2017. gada vasarai Pušmucovas ciematā, kur dzīvo daudzas ģimenes ar bērniem, nebija rotaļu laukuma. Ciblas novada pašvaldības īstenoja LEADER projektu, un jau trīs gadus jaunie pušmucovieši un bērni, kas ciemojas Pušmucovā, labprāt brīvo laiku pavada rotaļu laukumā, kur uzstādītas šūpoles, rotaļu mājiņu, atsperšūpoles, smilškasti, balansieri, basketbola grozu mazajiem sportistiem, rotaļu pilsētiņu, virvju tuneli, kā arī soli bērniem un pieaugušajiem.

2020. gada pavasarī laukumiņš bija slēgts, jo visā Latvijā bija noteikta ārkārtas situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Slēgtas bija daudzas iestādes un vietas, lai novērstu cilvēku pulcēšanos. Arī rotaļlaukums Pušmucovā tika ierobežots ar brīdinājuma lentēm un uzrakstu, kas liedza tajā atrasties.

Toties vasara bija atvēlēta priecīgām rotaļām. Laukumiņš atkal sagaidīja mazos pušmucoviešus! Katru gadu ciematā un tuvējos ciemos dzimst bērni, paaugas mazuļi. Un viņiem ir ļoti interesanti kāpelēt un šūpoties, spēlēt lomu spēles un bumbu. Rotaļu laukums ir ārkārtīgi piemērots tieši jaunākā vecuma bērniem.

Pēc statistikas datiem, uz šī gada jūliju Pušmucovas pagastā ir deklarēti 27 bērni vecumā no 0 līdz 6 gadi un 41 bērns no 7 līdz 17 (ieskaitot) gadus.

Projekts tika „Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā” īstenots, pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Uz augšu