No hobija uz biznesu

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ciblas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu

PROJEKTS

No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā

Projekta nosaukums, projekta Nr. No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā, No. LV-RU-009
Projekta nosaukums angļu valodā From Hobby to Business –Developing Entrepreneurs in the Latvia–Russia Border Area (From Hobby to Business)
Programma Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020
Projekta īstenošanas laiks 2019. gada 1.jūlijs – 2021. gada 30.jūnijs
Projektu īsteno (14 partneri) Projekta vadošais partneris: Valkas novada dome Projekta partneri: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novodevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”
Projekta mērķis Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā
Aktivitātes Lai uzlabotu tirdzniecības vietu infrastruktūru, Ciblas novada pašvaldība iegādāsies 4 mobilos tirdzniecības kioskus un vienu auduma nojumi-telti. Ciblas ciematā tiks aprīkota tirdzniecības vieta: uzstādīti soli un galdi, atkritumu urnas. Ciblas novada pašvaldība 2020.gada rudenī organizēs izglītojošo semināru–diskusiju, kā arī līdzdarbosies pārrobežu tirgu  organizēšanā (projekta laikā būs četri: 2 Latvijā un 2 Krievijā), piedalīsies tirdzniecības misijās, kontaktbiržās. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Ciblas novada mājražotājiem un amatniekiem.
Projekta kopējais budžets EUR 250 000
Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums EUR 225 000 (t.i. 90 % no attiecināmām izmaksām)
Ciblas novada pašvaldības budžets 17 777,78 EUR, līdzfinansējums – 1 777,78 EUR
Projekta koordinators, kontaktinformācija Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja E-pasts: marite.romanovska@ciblasnovads.lv Tālr.: 65700844

Uz augšu