Lai vaļasprieks pārtaptu par biznesu From Hobby to Business

Ciblas novada pašvaldība piedalās Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” īstenošanā.

Projektā darbojas 14 partneri – 7 Latvijas pašvaldības, 5 Krievijas Federācijas pašvaldības un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas nevalstiskās organizācijas, vadošais partneris ir Valkas novada pašvaldība. Projekta partneri īsteno aktivitātes savu pašvaldību teritorijās un piedalās arī kopīgās pārrobežu aktivitātēs.

Ciblas novada pašvaldība iegādājusies četrus mobilos tirdzniecības kioskus, vienu auduma nojumi un aprīkoja tirgus placi, ar soliem, galdiem un atkritumu urnām.

Kā viena no pēdējām iegādēm ir ātri uzstādāmā nojume ar projekta logo.

Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 17777,78 EUR, līdzfinansējuma daļa – 1777,78 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts, ņemot vērā, ka covid-19 pandēmijas laikā nevarēja notikt klātienes pārrobežu semināri un pasākumi.

Ļoti ceram, ka jau pavisam drīz būs iespēja izmantot iegādāto inventāru tam paredzētajām vajadzībām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ciblas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu