Noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par veselības veicināšanas pasākumiem

Ciblas novada pašvaldība ir iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, un jau septembrī tiek plānots iesniegt projekta pieteikumu veselības veicināšanas un slimību profilakse jomā.Līdz 5. septembrim novada iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu, atzīmējot tās aktivitātes, kuras minētā projekta ietvaros būtu nepieciešams realizēt Ciblas novadā.

Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka tika saņemtas 32 aptaujas anketas par projekta plānotājiem pasākumiem.
Lielākoties anketas aizpildīja iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 53 gadiem. Kā piemērotus veselības veicināšanas pasākumus iedzīvotāji min meistarklases (18), uztura speciālista konsultācijas (12), veselības dienu organizēšanu (7).Starp fizisko aktivitāšu popularizēšanas pasākumiem populārākās atbildes ir peldēšana (17), nūjošana (11) un vasaras nometnes (10).
Garīgās veselības veicināšanai iedzīvotāji atbalsta bezmaksas psiholoģisko atbalstu (16) un lekcijas novada iedzīvotājiem (14).
Starp slimību profilakses pasākumiem iedzīvotāji min veselības dienu organizēšanu (18) un tematiskās lekcijas (9). 
Paldies visiem, kas iesaistījās un veltīja laiku.
Pamatojoties uz iedzīvotāju vēlmēm, atbilstoši projekta mērķiem tiks izstrādāti pasākumi 3 gadu periodam.* Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2.pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Uz augšu